Zorgen om motorische ontwikkeling jeugd

Schooljudo is al 15 jaar vertrouwd partner van het basisonderwijs. Ruim 200.000 deelnemers gaven de oprichters het besef dat goed bewegende kinderen niet vanzelfsprekend zijn. Samen met verschillende experts is daarom de MQ Scan ontwikkeld. Een wetenschappelijk onderbouwde test die eenvoudig en binnen één gymles inzicht geeft in de motoriek.*

De persoonlijke ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als kernvakken als rekenen en taal. Waar Schooljudo vooral bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, richt de MQ Scan zich op het objectief inzicht verkrijgen in de motoriek. Dit inzicht stelt professionals in staat gerichter aan behoeften en achterstanden te werken. Om zo een effectieve bijdrage te leveren aan een vitale toekomstige generatie.

Net als bij Schooljudo staat voor de kinderen plezier voorop; lachend vliegen zij over de MQ track.

Onderzoek laat zien dat de motorische vaardigheden van onze jeugd momenteel drastisch afnemen. En dat de motoriek een cruciale voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid. Vind jij het ook belangrijk dat leerlingen de school verlaten met een goede motorische basis? Kom in beweging en zet de MQ Scan in. Doe mee via www.mqscan.nl of bezoek MQ (& Schooljudo) op het AVS-Congres.

*De MQ Scan is Nederlands eerste wetenschappelijke onderbouwde scan, ontwikkeld door de Haagse Hogeschool en Vrije Universiteit Amsterdam.