Unieke Nederlands-Duitse samenwerking stimuleert innovatie Duits onderwijs

Rhein-Maas Zentrum Düsseldorf officieel geopend

Vrijdag 22 maart jl. is het Rhein-Maas Zentrum in Düsseldorf feestelijk en officieel geopend; een unieke samenwerking tussen Nederland en Duitsland, met als doel een bijdrage te leveren aan de innovatie van het onderwijs in Duitsland. Het nieuwe centrum is gekoppeld aan het Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Düsseldorf, een opleiding voor hoger onderwijs die toekomstige leraren opleidt en daarbij scholen begeleidt. Aanleiding vormt de behoefte vanuit de regering van de deelstaat Nordrhein Westfalen, veel gemeenten en schoolbesturen om het onderwijs in Duitsland te innoveren en dat ook te vertalen naar de inrichting van onderwijsruimten. Over het algemeen is het onderwijs in Duitsland nog traditioneel ingericht en dat vertaalt zich naar de schoolgebouwen, die vaak ruimtelijk-functioneel en onderwijskundig
nog sterk verouderd zijn.

Leeromgeving als derde pedagoog
Een aantal betrokken partners uit Nederland heeft als onderdeel van een zich ontwikkelend netwerk met partijen in Duitsland het Projekt Lern-Raum opgezet. Het Projekt Lern-Raum stelt zich ten doel om actief een bijdrage aan de (onderwijskundige) vernieuwing en inrichting van het onderwijs in Duitsland en Nederland te leveren. Daarbij wordt de fysieke leeromgeving als derde pedagoog steeds belangrijker en levert een wezenlijke bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs en het aanleren van de juiste competenties om die onderwijsvernieuwing ook te realiseren. Vanuit Nederland zijn ICSadviseurs en de inrichter EromesMarko de founding fathers van het Projekt Lern-Raum, daarbij actief begeleid door onderwijsadviseur, ex-schoolbestuurder en Duitslandkenner Bob van de Ven.

Lees verder onder de foto’s

Interactieve leeromgevingen
Het Rhein-Maas Zentrum betreft de innovatieve inrichting van het gebouw, dat onderdeel vormt van het Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Verschillende partijen hebben een bijdrage geleverd aan de feitelijke inrichting van de ruimten, zoals naast EromesMarko ook Tarkett, Ecophon, Fagsi, Prowise en Slim-Opgewekt. Het resultaat zijn interactieve leeromgevingen, waarin het onderwijs van morgen vormgegeven en “geoefend” kan worden en duidelijk wordt hoe belangrijk meubilair, vloer, licht, lucht en akoestiek zijn binnen een goed geoutilleerde onderwijsruimte. Doelstelling is om het Zentrum maximaal uit te nutten als plek waar scholen en leraren in opleiding het onderwijs van morgen kunnen ervaren. Daarbij leveren de partners van Projekt Lern-Raum de tools om daadwerkelijk de stap te zetten naar een vernieuwend onderwijsconcept en de inrichting die daarbij past.

Uniek centrum
De officiële opening vond plaats door onderwijsminister van Nordrhein-Westfalen Yvonne Gebauer, die aangaf hoe belangrijk de samenwerking is tussen Nederland en Duitsland en 11 miljoen euro beschikbaar stelt om het onderwijs aan de Zentra für schulpraktische Lehrerausbildung in haar deelstaat de komende periode te innoveren. Justus de Hooghe benadrukte vanuit het Ministerie van OCW het belang van verdere samenwerking, waarbij onderwijsinstituten en universiteiten in de grensregio actief kunnen bijdragen om de samenwerking te versterken, zoals de Radboud Universiteit, de HAN en de Universität Wuppertal. Bob van de Ven en Paul Zuidema gingen namens Projekt-Lernraum verder in op de ambitie om vanuit deze samenwerking de aanvullende competenties van Nederland en Duitsland verder concreet te maken. Directeur Hans Peter Meyer van het Zentrum für Schulpraktische Lehrerausbildung dankte alle partners ten slotte die het mogelijk hebben gemaakt dit unieke centrum voor studenten en vooral de leerlingen toegankelijk en bereikbaar te maken. Vervolgens knipte Yvonne Gebauer onder grote belangstelling het lint door, werd een kunstwerk in het trappenhuis onthuld en kon iedereen de innovatief ingerichte ruimten bewonderen.

De komende periode willen de partners binnen Projekt-Lernraum met het ZfsL, de regering van Nord-Rhein-Westfalen en de stad Düsseldorf verder aan een plan van aanpak werken om de gemeenten en schoolbesturen met een concreet aanbod te faciliteren.

Meer informatie
EromesMarko
Arnoud van Spijk
+31 (0)6 50 88 69 32
a.vanspijk@eromesmarko.nl

ICSadviseurs
Teun van Wijk
+31 (0)6 22 60 18 21
teun.van.wijk@icsadviseurs.nl