Philips van Horne krijgt complete metamorfose

De Philips van Horne staat voor de grootste verbouwing in jaren. Sinds de bouw van het schoolgebouw in 1976 zijn er diverse verbouwingen en aanbouwen uitgevoerd. Om het gebouw echter ook voor de komende 20 jaar geschikt te maken voor goed onderwijs, start de school in 2016 met een complete metamorfose. Peter-Mathijs Linsen, locatiedirecteur Philips van Horne: “We zijn verheugd te kunnen melden dat alle signalen op groen staan voor de vergaande revitaliseringplannen waar al jaren aan gewerkt wordt. Zo wordt onder andere het buitenterrein volledig op de schop genomen en krijgt de school een nieuwe, imposante entree aan de Herenstraat. Met het gebruik van meer daglicht, transparante moderne materialen en frisse kleuren, geven we de school een open en transparante sfeer.”

Wat wordt er verbouwd?
Op dit moment zijn de verschillen in kwaliteit en uitstraling in en om het gebouw groot. Het gebouw is gedateerd en oogt soms onoverzichtelijk. Tijd voor een grondige aanpak die de school toekomstbestendig maakt. In goed verleg en in goede samenspraak met de gebruikers van het gebouw zijn de mogelijkheden onderzocht en zijn er ontwerpen gemaakt om het gedateerde uiterlijk aan zowel de buiten- als de binnenzijde aan te pakken. De gepresenteerde ontwerpen zorgen voor enthousiaste reacties! Peter-Mathijs Linsen: “Feitelijk worden er vier gebieden binnen de school aangepakt. Ten eerste het buitenterrein. De gevels worden verfraaid en het schoolplein heringericht. Denk hierbij aan het schoolplein, de fietsenrekken en de parkeerplaatsen. Vervolgens is ook de ingang aan de beurt. De school krijgt een mooie vernieuwde entree aan de Herenstraat. Dit gebeurt aan de hand van een nieuwe gevel die voor de oude gevel gezet wordt. Ook de kantine wordt in de verbouwing meegenomen. Denk hierbij aan de vloeren, de stoelen, de indeling, de verlichting, etc. Als laatste zijn ook de lokalen aan de beurt. Hierbij gaat het om alle lokalen die bij de voorgaande verbouwingen niet zijn meegenomen. Het gaat dan om zo’n 60 lokalen in de C- en D-vleugel.”

Build by Design
De uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het ‘Build by Design’ principe. Hierbij worden aannemers nauw betrokken bij de uitwerking van de ontwerpen. De ervaringen van het bouwteam worden gebruikt om de juiste materiaalkeuzes en bouwwijze te kiezen die het ontwerp versterken. De renovatiewerkzaamheden beginnen al in 2016 en worden gefaseerd uitgevoerd zodat de lessen er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.