Oplevering restauratie en renovatie Frankendaelschool Amsterdam

Ontwerp en realisatie renovatie basisschool

De renovatie en gevelrestauratie aan de Frankendaelschool aan de Von Liebigweg in Amsterdam is gereed. SMT Bouw & Vastgoed levert dit project, gegund door de Stichting Amos en Van Hulzen advies en projectbegeleiding, op.

De Frankendaelschool is een basisschool met een monumentale status met 5 klaslokalen waar een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zich bij heeft aangesloten. In overleg met Monumenten en Archeologie is de gevel gerestaureerd. De kozijnen van het pand, dat dateert uit 1956, hebben hun oorspronkelijke kleur weer gekregen en zijn daarnaast voorzien van dubbel glas. Het bestaande dak is extra geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.

Inpandig zijn alle bouwkundige vloeren gehandhaafd en de vloerafwerking en de plafonds gesloopt. Enkele wanden zijn verwijderd voor aanpassing aan het nieuwe ontwerp. Naast de renovatie van 5 klaslokalen is het speellokaal, de toiletruimten, docentenkamer en kantoorruimten aangepast. Tevens is een nieuwe E- en W- installatie aangebracht. Een lichtmanagementsysteem Organic Response is toegepast. Op basis van intelligente aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing is, in combinatie met led lichtbronnen, een energiezuinige verlichtingsinstallatie gerealiseerd.

SMT zal zodra de vergunning rond is naar verwachting zomer 2016 starten met de aanbouw aan de achterzijde van de school. Hierin zal de VVE zich huisvesten.

P E R S B E R I C H T

Het project kende een snelle doorlooptijd en is begin dit jaar in gebruik genomen. Er is eerst aangevangen met een ontwerptraject dat ruimte bood om weloverwogen keuzes te maken waarin SMT Bouw & Vastgoed de opdrachtgever adviseerde en ontzorgde.
De renovatie en de aanbouw is ontworpen door architect Sebastiaan Robben, het bouwkundig tekenwerk is uitgevoerd door Kantoor Princen. SMT Bouw & Vastgoed heeft het project aan de hand van LEAN bouwen gerealiseerd.

SMT Bouw & Vastgoed is een toonaangevende onderneming, gespecialiseerd in Design & Build realisatie van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Hier concentreert zich meer dan 40 jaar ervaring in het uitvoeren van huisvestingsoplossingen voor onderwijs, zorg, sport, multifunctionele accommodaties en publieksfuncties.