Leerlingen Dr.-Knippenbergcollege Helmond over het onderwijs van morgen

Het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond is op weg naar een vervangende nieuwbouw. Bij het opstellen van het Programma van Eisen worden docenten en leerlingen actief betrokken. Vooral leerlingen hebben een duidelijk beeld bij hun eigen wensen en verwachtingen over hun leeromgeving. Een gesprek met vier enthousiaste ambassadeurs.

Willy van der Heijden, directielid van de OMO Scholengroep Helmond en Barbara Winkelhuijzen van ICSadviseurs trappen af: “Dit gebouw is functioneel en technisch verouderd en we gaan daarom voor nieuwbouw. De mening van docenten en leerlingen is belangrijk en daarom organiseert ICSadviseurs workshops waarin ze met elkaar in gesprek gaan. Anne Broekmeulen uit vwo 4: “Ik zit vanaf de tweede in de leerlingenraad en de debatclub en wil graag meedenken. Het nieuwe gebouw moet een plek voor iedereen zijn.” Isabelle Manders uit vwo 5 knikt: “Ik maak het nieuwe gebouw niet meer mee, maar denk graag mee voor de volgende generatie.” Guus Wensing uit mavo 4: “Samen met de leraren weten wij het beste hoe het gebouw eruit moet komen te zien.” En ten slotte Bastiaan Flikweert uit vwo 6: “Ik merk hoe belangrijk buitenschoolse activiteiten als debatteren, meewerken aan een musical en het bezoeken van bedrijven voor je vorming zijn. Die houding moet een nieuw gebouw prikkelen. Deze school heeft al een open cultuur, maar een beter gebouw stimuleert dat nog meer.”

Lees verder onder de foto

INTERNATIONALISERING
Internationalisering is een belangrijk thema. Guus: “We zijn met veel culturen en moeten met elkaar rekening houden. Engels zou eigenlijk de voertaal moeten zijn en je zou ook andere talen moeten kunnen leren, zoals Chinees. En onze kantine zou bijvoorbeeld ook halalproducten moeten aanbieden.” Bastiaan: “De paviljoens zijn ingedeeld per vaksectie waardoor het moeilijk wordt te verbinden. We gaan voor een gebouw, dat open en transparant is, waarbij je meer verbindt en minder onderscheid maakt in niveaus, zoals een aparte mavo-vleugel. Theorie en praktijk zou je meer moeten verbinden; we hebben laboratoria, die we nauwelijks gebruiken.”

ZELFSTURING
De leerling van morgen is zelfstandiger. Anne: “We willen meer in vakoverstijgende projecten werken en er zou er meer aandacht voor handvaardigheid en sporten moeten zijn.” Guus: “Maar ook zaken als leren plannen, organiseren en goed leren schrijven. Dat leer je door meer inhoudelijke doe-opdrachten over technische en maatschappelijke vraagstukken te krijgen.” Isabelle voegt toe: “Dan leer je veel meer dan een hele week lang naar een docent luisteren.” Bastiaan: “Combi’s van beeld en interactieve media zijn belangrijk; dat merk ik ook bij bedrijvenbezoeken. Wanneer je traditioneel informatie overdraagt valt iedereen in slaap. Leren doe je thuis wel.” Anne: “De wereld verandert, maar de school blijft traditioneel. Alleen bij een vak als onderzoek & ontwerpen leer je skills als organiseren, samenwerken en plannen. Het probleem is ook dat de klassen te groot zijn en er te weinig begeleiding is. Een docent zou ook meer een goede begeleider moeten zijn.” Guus: “Je schooltijd is een belangrijke fase om jezelf te leren kennen. De school kan daarin een belangrijke rol spelen door activiteiten zoals muziek, debatteren, sport aan te bieden.“ Anne vat samen: “De school zou een combi van IQ en EQ moeten bieden.”

“Het verschil tussen de nieuwe en oude generatie is dat de nieuwe generatie in belonen denkt in plaats van straffen”

LOOPBAAN EN TOEKOMST
Hoe zien leerlingen de toekomst? Bastiaan: “We moeten flexibel zijn, want we worden niet meer voor één beroep opgeleid, maar voor een loopbaan met meerdere banen. Daarom is het te snel kiezen van een richting niet gewenst.” Anne: “De school zou meer kunnen doen in de loopbaan oriëntatie. De focus zou ook meer op het aanleren van vaardigheden moeten liggen, waarbij vakken in samenhang worden gegeven. Veel docenten denken dat ze het alleen moeten doen, maar dat is niet zo. Door meer communicatie tussen de vaksecties is er veel meer mogelijk. Dan krijg je diepgang en verbreding.” Bastiaan: “Het nieuwe gebouw zou meer ruimtes moeten hebben om samen te werken. We hebben nu alleen maar een mediatheek, waar het zomers veel te warm is. En zonder toezicht mag je niet overal zitten.”

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Neemt de rol van technologie toe? Isabelle: “Zeker; we willen meer digitale lessen op een aansluitend niveau. Geschiedenis doet weinig met technologie, terwijl je enorm veel kunt doen rond een thema als klimaatverandering, waarbij je de stof vanuit een ethisch uitgangspunt benadert: wat is onze rol en wat doen we eraan? Dan combineer je ook weer een aantal vakken.” Willy reageert: “Als je het onderwijs opnieuw zou uitvinden haal je het niet in je hoofd om een leerling elke 50 minuten iets anders te laten doen.” Anne knikt: “Ik merk dat veel kinderen niet met plezier naar school gaan. Je moet zorgen dat leren leuk wordt. Het verschil tussen de nieuwe en oude generatie is dat de nieuwe generatie in belonen denkt in plaats van straffen.” Bastiaan: “Voor een vervolgopleiding gaat het erom of je genoeg competenties hebt en intuïtief goed bent. Werkgevers kijken naar je CV en buitenschoolse activiteiten en hobby’s. Echt niet naar of je nu gemiddeld een 7 of een 8 hebt.”

Voor meer informatie neemt u contact op met Judith Vroemen van ICSadviseurs: judith.vroemen@icsadviseurs.nl. Of kijkt u op de site van Barbara Winkelhuijzen, inmiddels Context & Co: contextenco.nl.

Lees het artikel hieronder in de online editie van Schooldomein.