“Je moet het onderwijs in je eigen omgeving vormgeven”

Onderwijs gaat in essentie over de verbinding tussen denken en doen. Dat uitgangspunt is voor de locatie Quintus van het Dr. Nassau College in Assen vertaald naar een onderscheidend onderwijsconcept in een even onderscheidend gebouw. Directeur Albert Noord en afdelingsleider havo eerste fase en portefeuillehouder locatie/PR Connie vanderveen vonden dat het tijd werd voor een artikel in Schooldomein.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Albert Noord over de aanleiding: “We zijn een grote school met 1630 leerlingen en de organisatie van het onderwijs is enorm belangrijk. Het vorige havo/vwo-gebouw voldeed niet meer aan de eisen en was volledig afgeschreven. Het was ruim veertig jaar oud en ook niet meer duurzaam te maken. We kwamen in een traject met de gemeente en mochten nieuwbouw plegen. Dan ga je nadenken over de visie en de kansen die een nieuwe leeromgeving biedt. Wij hebben veel mooie praktijkvoorbeelden gezien, bezochten veel scholen, maar wilden het natuurlijk nog beter doen. Hidde Benedictus van ICSadviseurs hielp ons in het vertalen van onze visie naar een huisvestingsconcept. Voor ons was essentieel dat we het eigenaarschap en de betrokkenheid zichtbaar wilden maken. Hij heeft bij alle schoolteams en vakgroepen geïnventariseerd wat de wensen zijn. Onze vijf afdelingen hadden we al en die zijn in de nieuwbouw fysiek vormgegeven als deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen identiteit met lokalen, een aangrenzend leerplein, docentenwerkplekken, een onderwijsassistent, een afdelingsleider en gezamenlijke afdelingsdoelen. De afdelingen noemen we thuisbasissen, omdat de leerlingen er een groot deel van de dag verblijven. Zo zijn er afdelingen voor havo 1e fase, havo 2e fase, gymnasium, atheneum 1e fase, atheneum 2e fase en vier kenniscentra.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Binnen en Buiten
Connie: “We hebben vier talentrichtingen: Technasium, cultuur, sport & ondernemen waar de kenniscentra aan gekoppeld zijn; het bèta kenniscentrum, het kenniscentrum cultuur met twee theaters en een sportcentrum met twee supermoderne sporthallen waar we een ondernemerscafé voor de talentrichting ondernemen hebben georganiseerd. Bijzonder is dat het sportcentrum eigendom is van de gemeente Assen. Overdag maken scholen gebruik van de sporthallen en ’s avonds volleybalvereniging Sudosa-Desto. Bepalend in onze visie is dat we binnen en buiten willen combineren; zo zijn externe opdrachtgevers bij de talentrichtingen betrokken. Zij geven opdrachten waar de leerlingen acht weken of langer in zowel de 1e als 2e fase mee aan de gang gaan. Aan het eind geven ze een presentatie aan de opdrachtgevers. Op basis van hun intrinsieke motivatie kunnen leerlingen keuzes maken en hun 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. De kenniscentra zijn ook weer aan HBO’s en aan de Rijksuniversiteit Groningen gekoppeld, die hier vervolgens ook weer onderzoek doen, bijvoorbeeld vanwege ons sensorennetwerk. In onze optiek gaan onderzoek en ontwikkeling samen. Ook voor externe partijen bieden we faciliteiten aan; het bedrijfsnetwerk uit Assen vergadert hier regelmatig. Dat kan goed in ons traptheater, dat plaats biedt aan meer dan 100 gebruikers.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Hoogwaardige ontmoetingen
Connie verder: “Leerlingen hebben een veilige thuisbasis en komen elkaar tegen in de kenniscentra, waar ze denken en doen combineren. De school is zo ingericht dat we kleinschaligheid, ontmoeting en eigenaarschap stimuleren, situeren en mogelijk maken. Dat kon niet in het oude gebouw, dat met zijn lange gangen en wisselingen in de pauzes altijd onrustig was. Dit nieuwe gebouw geeft juist een gevoel van rust. Vanuit die rust ga je bewegen. Wij faciliteren hoogwaardige ontmoetingen waar leerlingen, docenten en externen elkaar positief beïnvloeden. Het gaat om eigenaarschap in combinatie met eigen verantwoordelijkheid. Eens in de twee maanden komen we in het traptheater bij elkaar om met externen, docenten en de schoolleiding ideeën verder uit te werken.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

“De internationaal bekende onderwijsonderzoeker John Hatty uit Nieuw-Zeeland stelt dat elke docent graag wil onderzoeken en ontwikkelen, als je maar de juiste handvatten geeft. Daarmee creëer je eigenaarschap. Wij zijn in transitie naar minder lessen en meer coaching. Met de afdelingen vorm je een eenheid, maar je moet ook betrokken zijn bij de doorlopende leerlijnen. Zowel naar het PO als naar het HBO/WO. Hoe meer verbindingen je hebt, hoe beter het gaat. Daarom ook dat docenten en leerlingen zichtbaar van elkaar leren en werken in de afdelingen op de leerpleinen en in de lokalen. Nu zijn we zo ver dat vakken zich gaan verbinden. Na volgend jaar gaan we het rooster aanpassen op verdere vakoverstijgende samenwerking. Zowel het gebouw als onze organisatie zijn er klaar voor. Paul Rosenmöller stelde onlangs op het VO-congres de opmerking dat iedereen weet waarom we het onderwijs moeten veranderen, maar iedereen zoekt naar het hoe. Wij weten inmiddels dat het lukt door denken en doen te verbinden. Veel scholen leggen een blauwdruk op hun onderwijs en dat draaien wij om. Je moet het onderwijs niet laten leiden door blauwdrukken, maar het onderwijs in je eigen omgeving vormgeven.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.