Hoogste punt nieuwbouw van het Metis Montessori Lyceum

Om te vieren dat het hoogste punt bereikt is, mocht een groep klassenvertegenwoordigers van het Metis Montessori Lyceum alvast een kijkje nemen in de school in aanbouw. Naast het hijsen van een vlag op het hoogste punt, gaf directeur Hüseyin Asma de leerlingen een les over ‘durven dromen’.

Het Metis is een levend voorbeeld van wat begon met een droom. Een Amsterdamse droom om een school te zijn voor alle Amsterdammers waarin klassenverschillen doorbroken worden en waar elk kind zijn talenten kan ontdekken. Na een rondleiding door de nieuwbouw waren de reacties o.a. “gaaf”, “tof”, “leuk”, “cool”, dus dat belooft wat voor als de nieuwbouw rond de jaarwisseling in gebruik genomen wordt. Afgelopen donderdag werd al een eerste les gegeven in de nieuwbouw op de Mauritskade.

Het Metis Montessori Lyceum is een school voor VWO, HAVO en MAVO en groeit door naar ruim 900 leerlingen. Het huidige gebouw was daarvoor te klein en renovatie alleen is niet genoeg. De gebouwen aan de Mauritskade hadden vroeger een ingang in het park. Die zijn inmiddels allemaal afgesloten. Het Metis Montessori Lyceum stond met de rug naar het park; de lesruimten waren allemaal op de stad georiënteerd. De nieuwbouw aan het Oosterpark is een aanbouw aan het monumentale schoolgebouw op Mauritskade 58. Het nieuwe blok telt nu vier lagen, met straks op de begane grond een transparante ruimte die het open karakter van de school weerspiegeld. Het pauzelandschap van de school met skatebaan is buiten schooltijden toegankelijk voor parkgebruikers.

Het sportterrein dat in het park gerealiseerd wordt is straks voor de gymlessen van het Metis beschikbaar. Met de nieuwbouw laat het Metis duidelijk zien dat het staat voor innovatief montessorionderwijs voor wereldburgers van de 21ste eeuw. Met de uitbreiding is de entree logistiek beter georganiseerd en de ligging aan het park optimaal benut. Deze ‘omkering’ geeft de school de mogelijkheid om lesruimten te laten uitkijken over het park. BOAadvies is verantwoordelijk voor de begeleiding van Metis.