Hermann Wesselink College in Amstelveen

Het Hermann Wesselink College in Amstelveen krijgt een compleet nieuwe huisvesting. Het bestaande gebouw is 40 jaar oud en niet meer geschikt voor modern onderwijs. Bovendien geeft binnenklimaat al decennia problemen. Met nieuwbouw wordt de huisvesting van HWC net zo modern als haar onderwijs.

Het Hermann Wesselink College is een school in Amstelveen voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t. De school telt bijna 1800 leerlingen en groeit.  De nieuwe toekomstbestendige huisvesting wordt ongeveer 11.500 m² groot en krijgt een bredere invulling dan die van enkel een school. Er komen ook ruimtes die breder inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld bijeenkomsten van de gemeenschap, lezingen en voorstellingen van basisscholen.

De koppeling aan een top-sporthal ondersteunt een van de pijlers die het HWC met haar onderwijs heeft. De samenwerking met de gemeente die daarvoor noodzakelijk is, biedt nieuwe kansen voor het omliggende gebied. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke factor bij het ontwerp, de realisatie en het gebruik van de nieuwe school.

De nieuwbouw van het Hermann Wesselink College wordt gerealiseerd door SMT Bouw & Vastgoed. Tijdens de ontwikkeling maken zij regelmatig een vlog. Bekijk de recente updates hieronder: