Een andere visie op circulaire project aanpak

“Door een andere werkwijze verlies je minder tijd en kun je meer bereiken.” Projectmanagers Bart Griess en Simon de Ruig van draaijer+partners zijn er stellig in. We kunnen projecten veel slimmer en efficiënter aanpakken als we bereid zijn om anders te werken.

 Ieder project begint met een ambitie van de opdrachtgever. Deze ambitie wordt helaas niet altijd gehaald en dat is zonde, want het kan wel! Als we direct aan het begin van het project de ambities en belangen van alle betrokken partijen bespreken en koppelen, ontstaan er gezamenlijke belangen en doelen. Als we dan tijdens het project ook stoppen met tijd besteden aan nutteloze actielijstjes, dan houden we tijd en geld over om echt impact te maken op bijvoorbeeld duurzaamheid.

We kunnen inmiddels niet meer om circulair bouwen heen. Gemeentes en schoolbesturen die te maken hebben met een huisvestingsvraagstuk voelen de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en circulariteit. Maar welke impact circulair bouwen heeft op het proces of wat de financiële gevolgen zijn, is vaak niet helder. Dit brengt terughoudendheid met zich mee, waardoor ambities vaak abstract blijven: er moet ‘iets’ met circulariteit. Het is van belang dat deze circulaire ambitie zo vroeg mogelijk in een project wordt besproken en wordt gekoppeld aan andere doelstellingen.