Onderwijs, ministerie, werkgevers en gemeente Amsterdam denken gezamenlijk na over zorg in de toekomst

Het Health Experience Center Slotervaart ( HECS) van het ROC van Amsterdam, gevestigd in het voormalige Slotervaart Ziekenhuis, ontving op donderdag 3 februari een gezelschap bestaand uit 35 vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van VWS, werkgeversorganisaties, opleiders, de gemeente Amsterdam en het Actie Leer Netwerk. Gezamenlijk werd gepraat over de zorg in de toekomst en oplossingen om de tekorten in de zorg weg te werken. Hoe interesseren we jongeren, maar ook ouderen, voor een baan in de zorg?

AMSTERDAM – . Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

In het HECS werken MBO College West, onderdeel van het ROC van Amsterdam, het Transferpunt Zorg & Welzijn, onderdeel van House of Skills, de HvA, het Nova College en InHolland samen aan duurzame ontwikkeling om studenten op te leiden voor de zorgsector. Vanzelfsprekend zijn verschillende zorginstellingen betrokken. Het Transferpunt richt zich op zij-instromers die interesse hebben voor de sector. Door de aanpak, die zich richt op brede oriëntatie op het werkveld en opleidingen (mbo en hbo), in samenwerking met de werkgevers, en door het uitreiken van een certificaat Individuele Basiszorg kunnen deze zij-instromers snel aan de slag. Het feit dat het merendeel van de groep binnen drie maanden een baan aangeboden heeft gekregen bewijst dat deze aanpak werkt.

Verbeteren imago zorg
Modernisering van het imago van de zorg is een belangrijk middel om meer jongeren aan te trekken voor de zorg. Met een korte film over zorg in de toekomst werd een nieuwe campagne gelanceerd. De centrale boodschap: de zorg is door de toepassing van moderne zorgtechnologie een spannende werkkring. En dus juist aantrekkelijk voor jongeren die zijn opgegroeid met technologie.

Zorg in de toekomst
Daarnaast stond de toepassing van technologie centraal: hoe ziet het werken in de zorg er in de toekomst uit? Het Transferpunt is koploper in de groep van het Actie Leer Netwerk en trekt met deze aanpak de belangstelling van alle partijen die zich bezighouden met dit vraagstuk. Het positioneren van de zorgopleidingen in het Slotervaartziekenhuis is onderdeel van het beleid om op een innovatieve manier studenten op te leiden voor de ’zorg van morgen’. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik van technologie. Karen Hofstede van het Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS benadrukte de innovatiekracht van MBO College West en de voorbeeldfunctie hiervan.

Tekort aan stageplekken
Aad Knetsch, voorzitter van de directie van MBO College West, lichtte de urgentie van het probleem toe door de tekorten van stageplaatsen voor de Mbo Verpleegkundige studenten in de ziekenhuizen te benoemen. Nu lopen deze studenten met name in de zorginstellingen stage. Samenwerking van mbo-hbo en de ziekenhuizen is essentieel. De begeleiding van studenten op de werkvloer wordt nu noodgedwongen opgevangen door het onderwijs: MBO College West heeft aangeboden om studenten intensief te begeleiden op de stage.

Directeur Artie Ramsodit van House of Skills benadrukte het belang van duurzame innovatie om de tekorten in de zorg weg te werken voor de metropoolregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam is een belangrijke partner in dit project.

Transferpunt Zorg & Welzijn
Aan de hand van een customer journey van een student die op latere leeftijd wil gaan werken in de zorg, lichten Helena Schuengel en Flip Derks van MBO College West de werkwijze van het Transferpunt Zorg & Welzijn toe. Twee studenten deelden hun positieve ervaringen met hun traject vanuit het Transferpunt met de gasten. De uitkomst: na de oriëntatieperiode konden ze weloverwogen kiezen voor de opleiding Sociaal Werk.

Simulatie- en scenarioleren
Tot slot vertelde Peter Helderman, opleidingsmanager van de Mbo Verpleegkundige opleiding, over simulatie-en scenarioleren op de Mbo Verpleegkundige opleiding, ook gevestigd in het HECS. Door de inzet van acteurs op school in de simulatielokalen worden de tekorten aan stageplaatsen creatief opgevangen. Ook de toepassing van technologie door een escaperoom en het gebruik van VR-brillen maakt onderdeel uit van deze modernisering. Een rondleiding in het HECS rondde het werkbezoek af. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de campagne ‘Zorg in de toekomst’.