Workshop gezonde architectenselecties BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs

Op 24 mei is er een workshop bij de BNA over de richtlijn “gezonde architectenselecties”. ICSadviseurs heeft deze richtlijn ontwikkeld samen met de BNA en Architectuur Lokaal. Hiermee invulling gevend aan het proportionaliteitsbeginsel bij aanbestedingen. Als marktleider Europese selecties is ICSadviseurs de dialoog aan gegaan met de markt om te komen tot een goede balans tussen de uitvraag bij een aanbesteding en de daarbij behorende inspanning in de markt.

Breed draagvlak
In de workshop op 24 mei wordt de concept richtlijn toegelicht en worden opdrachtgevers, architecten en adviseurs uitgenodigd deel te nemen. Tijdens een presentatie van de eerste opzet van de richtlijn bij de laatste Aanbestedingstafel van de BNA bleek breed draagvlak te bestaan voor dit initiatief onder bouwpartners en opdrachtgevers. Op basis van de feedback is de richtlijn verder uitgewerkt. Nu is het moment voor een vervolgstap.

Workshop 24 mei
De BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs willen in breder verband de richtlijn afronden. Daartoe organiseren zij op dinsdag 24 mei een workshop bij de BNA van 13-16 uur. Deelname is kosteloos en staat open voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs. U bent van harte uitgenodigd!

Finale redactieslag
Tijdens de bijeenkomst wordt de opzet van de richtlijn kort toegelicht. Daarna zal discussie gevoerd worden over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke uitvragen (bureaupresentatie, plan van aanpak, visiepresentatie, structuurontwerp en voorontwerp), de afbakening van de verschillende uitvragen, het inzichtelijk maken van de inschrijfkosten per uitvraag en het bepalen van een redelijke inschrijfvergoeding. De oogst van de bijeenkomst wordt gebruikt voor een finale redactieslag over de Richtlijn Gezonde Architectenselecties.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op de website van de BNA.  Als u wilt deelnemen kunt u zich kosteloos aanmelden bij Michiel Geertse van de BNA of bij Jan Willem van Kasteel van ICSadviseurs.

Daarnaast is er door Architectuur Lokaal in overleg met ICSadviseurs, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en HEVO een onderzoek gedaan naar mogelijkheden binnen Europese Selecties. Architectuur Lokaal is daarbij kritisch door alle selecties heen gegaan en heeft meerdere aanbevelingen. Zeer het lezen waard. Klik hier voor meer informatie.