Frencken Scholl Architecten

Een gebouw is altijd meer dan alleen maar een aaneenrijging van ruimtes. Achter elk gebouw steekt een gedachte ten aanzien van het beoogde gebruik, de gewenste uitstraling, de inbedding in de omgeving, de maatschappelijke betekenis en relevantie. Een gebouw vertelt een verhaal. Onze ambitie is het wezen van het gebouw treffen en dat tot leven brengen waarbij de weg er naar toe voor alle partijen een inspirerende en enthousiasmerende belevenis is. Wij nemen als bureau een positief kritische houding ten opzichte van de opdrachtgever aan. Met de in de loop der jaren opgedane ervaring stellen we eerst een hele serie gerichte vragen. De daaruit voortvloeiende discussie heeft tot doel om niet alleen de architect, maar ook de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht te verschaffen in het wezen, de crux, van de opgave. Dit boven tafel krijgen is een van de belangrijkste onderdelen van het ontwerpproces. We ontwerpen daarbij van binnenuit en voor ons is ieder project uniek. We hebben vooraf geen vastomlijnd beeld van het project dat we gedurende het proces blijven najagen en stellen ons dienend op. Onze vormentaal is op het modernisme geïnspireerd, maar daar geven we een geheel eigen invulling aan. Onze ontwerpen kenmerken zich door warmte en sfeer, door een geometrische opzet en aandacht voor ruimtelijkheid en expressie. Hierbij vormen echter steeds functionele onderdelen de zetstukken waarmee wordt gewerkt. Een luifel is nooit zomaar een aan de gevel gehangen afdakje, maar steeds een wezenlijk functioneel onderdeel van het gebouw.

Verscheidene disciplines die onderdeel vormen van het ontwerpproces zijn bij ons verenigd in één kantoor. We hebben zelf de expertise in huis om bouwkundig te ontwerpen, te tekenen, te schrijven, te berekenen en te leiden. Zo hebben we architecten, tekenaars, projectleiders, een plantoester, een opzichter, bestekschrijvers en een kostendeskundige in dienst. Door de integrale benadering zijn we ons bewust van de effecten die onze ontwerpvoorstellen te weeg brengen en maken we effectieve keuzes. Hierbij respecteren we in alle gevallen de randvoorwaarden die worden gesteld, zowel budgettair als ontwerptechnisch.

Ons portfolio reikt van stedenbouw tot interieur, van nieuwbouw tot renovatie, van monofunctioneel tot multifunctioneel. We hebben ervaring in woningbouw, zorg, vrije tijd, sport, onderwijs en kantoren. We verrichten ons werk met veel plezier in of buiten onze regio, in zowel het binnenland als in het buitenland en spelen hierbij in op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze inspireren ons om opnieuw na te denken over ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden.

Foto: Arjen Schmitz