Onderzoek naar verbetering Passend Onderwijs door betere schoolgebouwen

FM-architecten onderzoekt met de architectuuropleidingen ArtEZ Hogeschool Arnhem en HS OWL in Detmold (Duitsland) de beperkingen van schoolgebouwen bij het bieden van een optimale leeromgeving voor leerlingen met een zorgvraag of beperking. Tien scholen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek, waarbij het schoolgebouw wordt bezocht.

De onderzoekers stellen vragen over het beleid voor passend onderwijs en de dagelijkse invulling hiervan. Ze besteden aandacht aan de invloed van de ruimtelijke omgeving op het onderwijs en op het welbevinden en functioneren van de leerlingen. Het bezoek neemt circa twee uur in beslag.

Ontwerpinspiratie voor scholen met (ver)bouwplannen
Naast de tien scholen zoeken de onderzoekers vier scholen met verbouw- of nieuwbouwplannen. Met de onderzoeksresultaten en -adviezen gaan architectuurstudenten aan de slag voor een ontwerpopdracht. De scholen kunnen de ontwerpen van de studenten gebruiken om na te gaan in hoeverre hun onderwijsvisie zich laat vertalen naar een specifiek huisvestingsconcept. Deze fase start in het najaar van 2016.

Aanmelden voor het onderzoek
Het onderzoek wordt begeleid door de VO-raad, MBO Raad, stichting Balans, Ieder(in) en Kenniscentrum Ruimte OK. Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met: a.fuchs@fm-architecten.eu.