WELL voor frisse scholen

In Nederland staat een gezond binnenklimaat in scholen al jaren hoog op de agenda. Om hier invulling aan te geven, maken scholen veelvuldig gebruik van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Daarnaast hanteren veel scholen het vignet Gezonde School om een gezonde leefomgeving en leefstijl te bevorderen. Kunnen we nog wat leren van de WELL Building Standard?

Gezonde leeromgeving
De WELL Building Standard is een steeds vaker gebruikt instrument om een gezonde leefomgeving te realiseren. Op basis van een breed scala aan thema’s – van luchtkwaliteit en licht tot voeding en beweging – geeft WELL richtlijnen om te komen tot een gezonde leefomgeving. Deze richtlijnen zijn evidence based: alleen de aspecten waarvoor voldoende wetenschappelijk bewijs is dat ze een positief effect op gezondheid of comfort hebben, zijn opgenomen in de WELL Building Standard. Sinds kort zijn in versie 2 (v2) ook specifieke eisen voor scholen opgenomen.

Als we de richtlijnen uit het PvE Frisse Scholen en het vignet Gezonde School combineren, dan komen alle thema’s uit WELL aan de orde. Het PvE Frisse Scholen en het vignet Gezonde School bieden samen wel een bredere scope dan WELL. Zo bevat het PvE Frisse Scholen ook richtlijnen om het energiegebruik te beperken. En het vignet Gezonde School gaat ook in op maatschappelijke thema’s, zoals mediawijsheid en seksualiteit.

Gezondheidsbevordering
Is het dan nog wel relevant voor scholen in Nederland om aan de slag te gaan met WELL? De WELL-benadering, die alle thema’s integraal meeneemt, is noodzakelijk voor een gezondheidsbevorderende leer- en leefomgeving. Het is zeker aan te bevelen om WELL te gebruiken als inspiratiebron voor het realiseren van een gezonde school.

Meer weten?
Lees het uitgebreide artikel ‘WELL voor frisse scholen’ op de DGMR-site.