Circulair verduurzamen voor een hoge gebruikswaarde

Twee gebouwen op de Hogeschool Windesheim-campus in Zwolle zijn toe aan een renovatie, waarbij de onderwijsinstelling circulariteit nastreeft. LIAG heeft een gevelprincipe ontwikkeld met modulaire elementen, dat invulling geeft aan dat streven.

Windesheim is met 22.000 studenten één van de grotere HBO instellingen van Nederland met locaties in o.a. Zwolle en Almere. Voor de locatie in Zwolle renoveert LIAG twee van de gebouwen. De gebouwen B en C, centraal op de campus gelegen, voldoen namelijk niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatbeheersing, comfort en beleving. Windesheim streeft circulariteit na. LIAG heeft daarom een gevelprincipe ontwikkeld met modulaire elementen, dat invulling geeft aan dat streven.

De kwaliteiten van de bestaande gebouwen worden met de nieuwe gevel versterkt en storende toevoegingen worden verwijderd. In het gevelprincipe wordt deels de techniek en installaties geïntegreerd. De nieuwe gevel zal bestaan uit lichtkleurige banden die voor de borstweringen van de gebouwen worden aangebracht. In deze banden zijn de benodigde luchtkanalen voor de installaties te vinden. Ook de vluchttrappen en zelfs de verbindingsbruggen kunnen in dit gevelsysteem opgenomen worden. Afhankelijk van de oriëntatie worden de banden vormgegeven. Hierdoor kunnen, op plekken waar dit zinnig is, bijvoorbeeld zonnepanelen geïntegreerd worden in de gevelband. De nadrukkelijk aanwezige horizontale, lichte, belijning van de banden vormt een sterke eigen identiteit voor gebouw B en C in samenhang met de overige gebouwen op de campus. Zo ontstaat een bouwblok dat weer functioneel en eigentijds is en een inspirerende verrijking vormt voor de campus.

Terugbrengen in de kringloop
Het gevelprincipe is opgebouwd uit modulaire elementen. De elementen zijn zo ontworpen dat door middel van een beperkt aantal vormelementen de gevel opgebouwd kan worden. De opbouw zal reversibel zijn per element. Dit helpt niet alleen bij onderhoud, ook biedt het ruimte voor eventuele nieuwe contractvormen voor een gevel. De elementen worden samengesteld uit componenten die eenvoudig weer in de kringlopen terug te brengen zijn. Het dak van het bouwblok zal naast dat het gebruikt zal worden voor energieopwekking ook uitgevoerd worden als een groen dak.

Met de renovatie zal de levensduur van de gebouwen met minimaal 20 jaar verlengd worden. De gebruikswaarde zal vele malen hoger zijn na renovatie dan nu het geval is. Het binnenklimaat wordt beter, het energieverbruik gaat omlaag, er komt betere isolatie, een verbeterd comfort en daarnaast een uitstraling die past bij de omgeving waarin het staat.

Lees hier meer over LIAG of lees het artikel over de circulaire gevelrenovatie in de nieuwste Schooldomein [link volgt bij online publicatie Schooldomein].

Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs