Waarin Vlaamse onderwijshuisvesting verschilt van een Nederlands schoolgebouw

De eerstegraadscampus van kOsh in Herentals is bestemd voor duizend leerlingen en telt twee bouwlagen. Wilt u weten wat dit gebouw uniek maakt en waarin de eigenheid van een Vlaams schoolgebouw bestaat? Lees dan verder om met deze unieke campus kennis te maken.

In januari 2017 is in Herentals de eerstegraadscampus van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) in gebruik genomen. Het schoolgebouw is voorzien van een hoogwaardige thermische schil en heeft energiezuinige LED-verlichting, automatische zonwering en CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Daarbij is dit de eerste school in Vlaanderen met een installatie voor warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO).

In een Vlaams schoolgebouw komen vrijwel dezelfde ruimten voor als in een Nederlands schoolgebouw, maar er zijn verschillen in terminologie en bouwfysische eisen. Zo heet een aula bijvoorbeeld een refter, een kantoorruimte een bureel en een schoonmaakberging een kuishok. In Vlaanderen wordt de energiezuinigheid beoordeeld met een E-peil (een maat voor de energieprestatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie) en een K-peil (een maat voor de isolatiegraad). Dit is een lokale vertaling van dezelfde Europese regelgeving waarop ook de Nederlandse EPC-systematiek is gebaseerd. Daarnaast stelt de Vlaamse bouwregelgeving hogere brandveiligheidseisen, bijvoorbeeld over de capaciteit van vluchtwegen. Zo hebben de hoofdtrappenhuizen in de kOsh-campus een breedte van 1,8 meter per trap om leerlingen tijdig in veiligheid te brengen. Daarnaast zijn in de trappenhuizen automatisch gestuurde rookluiken opgenomen om eventuele rookvorming in het trappenhuis af te kunnen voeren.

De school streeft naar geborgenheid op een modern ogende campus, met licht en lucht, een open karakter en een goede mobiliteit. Kortom, een vernieuwende en energiezuinige school.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.

Foto: ®CONIX RDBM Architects