Nieuwbouw Hermann Wesselink College in Amstelveen

Een compleet nieuwe huisvesting voor het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Onlangs is bbn met de ontwikkeling daarvan gestart. Het bestaande — 40 jaar oude — gebouw is niet geschikt voor modern onderwijs en het klimaat geeft al decennia problemen. Met nieuwbouw wordt de huisvesting van HWC net zo modern als haar onderwijs.

Het Hermann Wesselink College, een school in Amstelveen voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t groeit en het huidige gebouw is niet geschikt voor modern onderwijs. De school telt bijna 1800 leerlingen en zal circa 11.500 m2 groot worden. De school krijgt een nieuwe toekomstbestendige huisvesting, waarbij de inzet van de nieuwbouw breder zal zijn dan enkel een school. Men wenst ook ruimtes die breder inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld bijeenkomsten van de gemeenschap, lezingen en voorstellingen van basisscholen. De koppeling aan een top-sporthal ondersteunt een van de pijlers die het HWC met haar onderwijs heeft. De samenwerking met de gemeente die daarvoor noodzakelijk is, biedt nieuwe kansen voor het omliggende gebied. Duurzaamheid zal een belangrijke factor spelen bij het ontwerp, de realisatie en het gebruik van de nieuwe school. De nieuwbouw moet in gebruik genomen worden in augustus 2019 en zal worden gerealiseerd tussen het huidige gebouw en de Van der Hooplaan. Het huidige gebouw moet tijdens de realisatie van de nieuwbouw in functie blijven. Bbn adviseurs begeleidt het ontwikkelingsproces dat met Design & Build op de markt gezet wordt.