Virtueel leren loont pas als studenten elkaar feedback geven

Studenten die actiever dan medestudenten participeren in het virtueel leren ervaren een meer intensief leerproces, zowel binnen als buiten de virtuele leeromgeving. Ook zijn zij van mening dat ze hierdoor meer hebben geleerd. Dit is een van de stellingen van Jos Baeten die vandaag aan Nyenrode Business Universiteit promoveert. In zijn proefschrift The Power of Peer Feedback: Research on the Learning Process within Virtual Action Learning onderzoekt Baeten het leerproces van studenten binnen het opleidingsconcept ‘Virtual Action Learning’.

Virtual Action Learning is een nieuw ontwikkeld opleidingsconcept dat als doel heeft aan te sluiten bij de persoonlijke leeromgeving van mensen die leven met veel technologie en sociale media. Het concept is gebaseerd op de sociaal-constructivistische leertheorie, waarbij nieuwe informatie verbinden aan dat wat we al weten en waarbij sociale processen een belangrijke rol spelen bij het leren. Bij Virtual Action Learning maakt de student intensief gebruik van ICT via een Virtual Learning Community, een elektronische leeromgeving die hiervoor speciaal is ontwikkeld.

Peer feedback
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven. Jos Baeten: “Studenten die meer virtueel leren en vooral aan medestudenten feedback geven, behalen betere resultaten en ervaren ook een betere manier van leren. Daarnaast leveren ze ook feedback op een hoger niveau. Er zit zelfs een lerend effect in het geven van peer feedback: zelfs zonder interventie van de docent zien we dat de kwaliteit van de peer feedback verbetert naarmate het leerproces vordert.”

Kwaliteit
Het gebruik van internet loont voor het leerproces van studenten, zo concludeert het onderzoek. Echter om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is constructieve feedback nodig, interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en hun docenten: een continue Betekenisvolle dialoog. “De feedback en reflectiecyclus binnen Virtual Action Learning zorgt voor deze verbinding,” stelt Baeten.

Het proefschrift van Jos Baeten is hier te downloaden.

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Het instituut werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een management-, ondernemers-, of financiële en accountantsfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, gebaseerd op de waarden: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.