Vernieuwend onderwijs in multifunctioneel gebouw: Integraal Kindcentrum De Klimboom Arnhem

Het kindcentrum bestaat uit vier clusters met ieder drie stamgroepen, twee peuteropvanggroepen, een speellokaal en een bso. De school wilde geen traditionele klaslokalen maar open ruimten die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien. Binnen de kindvoorziening kunnen ruimten daarom ook multifunctioneel worden gebruikt. Kinderen zullen zich veel gaan verplaatsen in dit gebouw en dat stelt extra eisen aan het klimaatsysteem en de akoestiek in het gebouw.

Het schoolgebouw heeft voldoende flexibiliteit bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers, is energiezuinig (voldoet aan de BENG-normering) en kent een gezond en prettig klimaat.

IKC De Klimboom is in april 2020 opgeleverd.

Link: https://www.hevo.nl/projecten/ikc-de-klimboom-arnhem

Lees hier het artikel in Schooldomein 2.