Verduurzaming schoolgebouwen vraagt integrale aanpak

Met krappe budgetten en stijgende bouwkosten is het renoveren van bestaande gebouwen tot een duurzame, frisse school alleen mogelijk als de aanbieder waarde kan creëren. Door de keuze voor een bouwteam met Eduhuys Onderwijshuisvesting, Peters Bouw en Onderhoud en Jansen Bartels Installatietechniek werd de renovatie van basisschool de Klimboom in Venray financieel haalbaar.

Waardecreatie is onmogelijk met een traditionele aanbesteding, waarbij het definitieve ontwerp gereed is, specificaties strak zijn omkaderd en de aanbieder met de laagste prijs zogenaamd winnaar is. De winnaar mag vervolgens iets maken dat door een ander is bedacht. En iedereen weet hoe dit afloopt… De klant krijgt minder waarde voor zijn geld, aannemers maken nauwelijks winst en het plezier is vaak ver te zoeken. Bovendien ontbreekt een structurele basis voor innovatie, omdat het niet loont. Een traditionele aanbesteding ondermijnt dan ook de kennis en creativiteit van de aannemer.

In veel branches werkt het anders en is de maker bijna altijd ook de bedenker. Het product en productieapparaat zijn goed doordacht, de klant heeft keuze uit producten en de aanbieder weet wat hij aanbiedt. Hij heeft productkennis, is specialist en richt zich op productverbetering, -vernieuwing en -innovatie. En in deze aanbiedersrol kunnen Eduhuys Onderwijshuisvesting, Peters Bouw en Onderhoud en Jansen Bartels Installatietechniek bij de Klimboom waarde creëren, waarbij ruime ervaring met bouwteams, kennis van onderwijsconcepten en een sterk ontwikkelde kostentechnische expertise onontbeerlijk zijn om de verwachtingen als bouwteampartner waar te kunnen maken.

De eerste ervaringen zijn dermate positief dat de volgende school in bouwteam alweer een feit is. De bouwteampartners maken deel uit van Bouwgroep Zuiderbosch B.V. www.bouwgroepzuiderbosch.nl.