Is uw school aan renovatie toe? Denk ook aan de akoestiek!

Een goede geluidsomgeving is fundamenteel om goed te kunnen onderwijzen én leren. Maar waarmee moet u rekening houden bij de bouw of renovatie van uw schoolgebouw? Ecophon heeft haar kennis en expertise gebundeld in een kort en bondig stappenplan.

Goede akoestiek is van wezenlijk belang in het onderwijs voor leerkrachten en leerlingen.
Het ondersteunt de communicatie van de leraar en zorgt er voor dat leerlingen zich beter kunnen concentreren. Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen gaande op het gebied van ruimteakoestiek in het onderwijs. Het is dan ook belangrijk om te weten waar u precies rekening mee moet houden om in uw schoolgebouw een prettig onderwijsklimaat te scheppen.

De onderstaande handleiding biedt schoolbesturen ondersteuning aan om de juiste eisen te borgen in het programma van eisen.

Download pdf Stappenplan Onderwijsgebouwen

Meer informatie en praktijkvoorbeelden kunt u vinden op ecophon.nl/onderwijs.