Een school als materiaaldepot

De circulaire economie is een trending topic. De aandacht verschuift van energie naar materiaalgebruik; de volgende stap om de milieubelasting omlaag te brengen. Ook bij de ontwikkeling van schoolgebouwen is de uitdaging: een goed en slim gebouw mét duurzaam geproduceerde en hergebruikte materialen. Hoe?

Schooldirecties hoeven niet vanaf nul te beginnen. Materiaalgebruik was ook twintig jaar geleden al een onderdeel van Greencalc, een tool van onder andere het Rijksvastgoedbedrijf en DGMR om duurzaamheid te kwantificeren. We koppelen deze schat aan informatie aan een uitgebreider materialenmodel. En met de Green Deal Scholen analyseren we voorbeeldprojecten, zoals het Schravenlant Lyceum, zodat ook andere scholen de stap vooruit kunnen maken.

Visie op circulariteit
Natuurlijk is het inzicht in materialen belangrijk, maar voor opdrachtgevers begint het bij ambities. Door ze vooraf te bepalen, kunnen ze gericht op zoek naar ontwerpers en adviseurs die uit hun comfortzone willen stappen. Gaat het om milieuwinst boeken, het primair gebruik beperken, een hoge restwaarde realiseren of onderhoudskosten minimaliseren? Zomaar wat vragen die bepalen op welke hoogte de lat gelegd wordt. Deze en andere tips zijn terug te vinden in de onlangs verschenen whitepaper van DGMR over ‘Omgaan met een gebouw als materiaaldepot’.

Milieuprestatie
Met de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG) zet de overheid koers richting een materiaaleis in de nieuwe Omgevingswet. Nu de vrijblijvendheid eraf gaat, is het goed om als school hierop voor te sorteren. De huidige Take-Make-Dump benadering moet worden omgebogen naar een economie met zero-waste. Een goed streven, maar wel met gezond verstand en een goede afweging. Om samen met ontwerpteam en gebruiker tot een prettig, gezond, mooi en circulair gebouw te komen en duurzaam om te gaan met onze planeet en de materialen.

Download onze whitepaper ‘Omgaan met een gebouw als materiaaldepot’.
Bekijk onze gratis tool MPGcalc, die de milieubelasting van gebouwen inzichtelijk maakt.