Verdienen met duurzamere exploitatie

Maatschappelijke én economische ontwikkelingen maken duurzamere keuzes in de bestaande gebouwde omgeving noodzakelijk. Krimpende budgetten en teruglopende leerlingaantallen zetten gebouweigenaren en –beheerders aan nog kritischer te kijken naar de kosten voor vastgoed en huisvesting.

Daarnaast spelen energiebesparing en een goed binnenmilieu een steeds grotere rol. Het grondiger kijken naar duurzame oplossingen bij geplande investeringen levert namelijk niet alleen kostenbesparingen op, het biedt ook investeringsruimte voor de toekomst.

Bij het beheer en onderhoud, een essentieel deel van de exploitatie, liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. De besparingen die hierbij te realiseren zijn, kunnen weer ingezet worden voor nieuwe investeringen.

Wat er nu al te doen is?
Het moment waarop het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd wordt, is een goede gelegenheid te onderzoeken wat voor uw gebouw(en) de gewenste duurzaamheidambitie is en welke maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden.

Het herijken, misschien wel volledig opnieuw opzetten van het gehele meerjarenonderhoudsplan, vraagt durf! Echter, deze investering én de mogelijkheid dit te koppelen aan een duurzaamheidsonderzoek zoals een Energieprestatie advies, maakt de financiële mogelijkheden en voordelen inzichtelijk.

AlphaConsultancy ondersteunt én begeleidt vele vastgoedeigenaren en –beheerders bij technische en financiële vraagstukken op het snijvlak van onderhoud en duurzaamheid.
Lees meer op alphaconsultancy.nl.