Frits Philips lyceum-mavo in gebruik genomen door leerlingen en docenten

Het nieuwe schoolgebouw Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven is succesvol in gebruik genomen door de leerlingen en docenten van deze school. Een voorbeeld voor de school is Frits Philips. Waar Frits Philips voor stond: inzet, ambitie en betrokkenheid, zijn waarden waar de school naar streeft. De school heeft daarom zijn naam meegekregen. Ook voor LIAG architecten en bouwadviseurs waren dit uitgangspunten in het ontwerp.

De school heeft vier talentenrichtingen; Sport, Cultuur, Ondernemerschap en Exacte wetenschappen met een ‘brainport’ ruimte voor onder andere robotica. Het gebouw kent leergebieden met eigen lockers en werkplekken, die als een eigen thuisbasis fungeren. De boven- en onderbouw hebben eigen trappen en blijven gescheiden van elkaar. Zo kunnen de leerlingen van de onderbouw in eigen tempo vanuit hun thuisbasis goed wennen aan de ‘nieuwe wereld’. LIAG heeft zich in het ontwerp ingezet om de kleinschaligheid en geborgenheid te waarborgen waar vanuit de school behoefte aan was. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen en goed contact tussen docent en leerlingen.

Tekst loopt door onder de foto’s (fotograaf: Arjen Schmitz)

Het gebouw heeft één centrale entree waar de kleinschaligheid herkenbaar is. Vanuit daar kunnen de leerlingen de trap naar de eigen thuisbasis nemen of doorlopen naar de aula. De aula is de centrale ruimte met een vide over alle verdiepingen. Vanuit de aula zijn de talentenrichtingen als eigen etalages zichtbaar. De grote trap loopt door naar buiten en wordt gescheiden door een glazen gevel. Deze trap kan ook als tribune gebruikt worden bij voorstellingen en lessen aan grotere groepen. Werkplekken voor de docenten liggen verspreid in het gebouw en de directie zit goed zichtbaar aan de vide. Het wordt een gebouw waarin je elkaar makkelijk ontmoet.

Ambitie
In het ontwerp is veel zorg besteed aan een ambitieus en optimaal binnenklimaat. In samenwerking met Philips is energiezuinige verlichting ontwikkeld die 100% uit LED bestaat. Door de WKO en luchtbehandeling voelt het binnenklimaat aangenaam aan. De nieuwbouw voldoet aan de richtlijn Frisse Scholen klasse B. Het gebouw heeft een onderscheidend uitstraling en een dynamische gevel die een steeds veranderend gevelbeeld schept. De gevel is niet statisch maar beweegt mee als je rondom het gebouw loopt. Elk perspectief biedt een ander verrassend en fris kleurenschema. De kleur verloopt van geel via groen naar Philips blauw.

Betrokkenheid
Tijdens het ontwerp heeft LIAG de leerlingen, ouders en medewerkers meegenomen in het proces. Alle wensen van alle gebruikers zijn in kaart gebracht door middel van enquêtes, workshops en spreekuren. Deze zijn door LIAG vertaald in een nieuwe moderne en transparante leeromgeving. “Wij zien dat wanneer leerlingen betrokken worden bij het ontwerpproces van hun nieuwe school, zij ook met meer liefde en respect omgaan met het nieuwe gebouw. Dat is pas duurzaamheid.”

ICSadviseurs heeft het hele proces begeleid, vanaf de visie en programma van eisen fase tot en met de aanbesteding, de architectenselectie en de begeleiding van het bouwproces. LIAG architecten en bouwadviseurs heeft het gebouw ontworpen en Wijnen Bouw heeft de nieuwbouw ontwikkeld.