Verbeter de ruimte, begin bij de vloer

Het onderwijs beweegt met de maatschappij mee en is dus constant in beweging. Ontwikkelingen en trends uit de samenleving hebben hun weerslag op de inrichting van de ruimten waar educatie plaatsvindt. Neem het zogenaamde hufterproof ontwerpen of de ‘nieuwe’ prikkelarme omgeving die opgeld doen in onderwijsland. Daarnaast zijn er factoren zoals gezondheid, akoestiek en binnenmilieu die al langer een rol spelen bij de inrichting van de school en de keuze voor een vloer.

Laten we beginnen met de trends en ontwikkelingen. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook op mbo’s, hbo’s en universiteiten wordt steeds minder klassikaal lesgegeven. Colleges zijn uit op de universiteit en worden steeds vaker vervangen door een korte gezamenlijke instructie die individueel of in groepen wordt uitgewerkt. Ook op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, hbo en mbo worden leerpleinen, individuele werkplekken en mediatheken steeds belangrijkere onderdelen van het gebouw. Dit betekent een fundamenteel andere inrichting van de onderwijsinstelling, nu er door de hele school behoefte is aan een relatieve vorm van rust en privacy.

Daarnaast gaan sinds het afgelopen schooljaar veel minder kinderen naar het speciaal onderwijs en in plaats daarvan naar een reguliere basisschool. Daar zitten veel jongeren tussen die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Ten slotte zijn er door de vergrijzing steeds meer oudere docenten met gehoorproblemen. Ook zij zijn uiteraard gebaat bij een geluidsarme omgeving.

Schooldomein-partner Forbo Flooring heeft een whitepaper gepubliceerd dat inzicht geeft in de ontwikkelingen en hun gevolgen; kwaliteiten, eigenschappen en (levenscyclus)kosten van verschillende soorten vloeren en alle andere aandachtspunten die voor een school belangrijk kunnen zijn. Klik hier om dit whitepaper te dowloaden.