Van huiskamer naar Stadsplein

Nieuwbouw MFA-Noord Parel in Overvecht

De MFA Noord aan de Beiroetdreef in de wijk Overvecht in Utrecht is een zogenaamde twee-onder-één- kap-school voor de Katholieke basisschool Johannes en de Openbare basisschool Overvecht, met 23 klassen, 2 lokalen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een ouderlokaal en twee speellokalen met diverse multifunctionele ruimten. In de winnende visie van architect Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten ligt de nieuwe school als een parel ingebed in de wijk.

Ron: “Eigenlijk was deze locatie van de Klopvaart geen ideale plek voor de nieuwbouw van twee scholen, ingeklemd tussen lage huizen en een hoge flat van tien verdiepingen. Vanuit het beleid was gekozen de nieuwe MFA op deze locatie te realiseren. Het gebouw heeft de vorm van twee archetypische huizen gekregen, als parels in de wijk, met een eigenzinnige vorm en de poten stevig op de grond. Omdat veel kinderen in flats wonen hebben we gezocht naar een geaard gebouw. De beide scholen wilden hun eigenheid behouden en zelfstandig functioneren. In ons ontwerp hebben we gekozen voor twee zelfstandige scholen, die in feite rug aan rug liggen. Waar de scholen elkaar raken hebben we gedeelde functies gesitueerd die (toekomstig) samenwerken aantrekkelijk maken.

Lees verder onder de foto

STEMPELWIJK
Overvecht is een rechttoe rechtaan stempelwijk en daar sluit het gebouw op aan. Aan de voor- en achterzijde van het gebouw is echter gebroken met dit principe en hebben we schuine lijnen geïntroduceerd. De bebouwing van Overvecht is van oorsprong veelal wit gematerialiseerd en heeft consequent platte daken. Ons gebouw heeft eveneens een lichte kleurstelling, maar is bijzonder qua metselsteen en kleurenspel in de gevel. Via slimme insneden is het grote bouwvolume kleinschaliger gemaakt, passend bij het kind, waardoor de beide scholen ook een eigen gezicht naar buiten toe hebben gekregen. Met hellende daken onderscheidt de nieuwbouw zich van de omringende flatgebouwen met platte daken in sobere wederopbouwstijl. De voorzijde is georiënteerd op de Eufraatdreef, een speelstraat met een breed profiel en een dominante groenstructuur. In het verbindende, lagere middendeel zijn twee speellokalen en het ouderlokaal ondergebracht.

Lees verder onder de foto

Vlnr Ron Verduijn, Karin Keijzer, Nelleke Brouwer

TALENTONTWIKKELING EN OUDERBETROKKENHEID
Karin Keijzer en Nelleke Brouwer zijn de beide directeuren: “We zijn allebei onderdeel van de Brede school Overvecht als overkoepelend netwerk waarin we zaken als de vreedzame wijk, talentontwikkeling, een gezamenlijke muziekroute, een talenten carrousel en ouderbetrokkenheid organiseren. In dit nieuwe gebouw hebben we elk ons eigen deel met elk een eigen peuterspeelzaal. Een gezamenlijk te gebruiken tussenruimte verbindt de scholen; de tussenwanden kunnen open zodat er een grote ruimte ontstaat, die je bijvoorbeeld voor gezamenlijke vieringen kunt gebruiken. In die tussenruimte bevindt zich ook het ouderlokaal, dat we samen delen.” Karin verder: “Johannes is een gemengde school en we vinden het belangrijk dat de kinderen de wereld om hen heen leren kennen. Ik kom uit een prachtig traditioneel gebouw, maar het nauw samenwerken op ruime en rustige leerpleinen kon daar niet. Toen ik als nieuwe directeur hier kwam stond de school hier al en kon ik met het team het gebouw ontdekken. We bedachten de leerpleinen niet, ze waren er al, waarbij elk plein gekoppeld is aan twee of drie lokalen. We zijn dus eigenlijk andersom gaan werken; hoe ziet ons onderwijs eruit en wat kan dit gebouw daarin betekenen? Dit gebouw biedt ons rust, structuur en gemak en de leerpleinen maken het mogelijk om rustig te werken, zonder dat kinderen elkaar storen. Onze leerpleinen zijn geen verkeersruimten en dat betekent dat ze daar rustig kunnen werken. Johannes is kleinschalig en huiselijk en heeft een naar binnen gericht centrum waar het rustig is, dat is de huiskamer. Ieder komt vanuit de eigen ingang binnen en komt vanzelf in het centrum terecht.”

VREEDZAME SCHOOL
Nelleke van de Klopvaart heeft haar visie als directeur van OBO anders uitgewerkt: “Wij zien de school als een open gemeenschap, waarbij de klas startpunt is en de leerpleinen met elkaar verbonden zijn. Klas, school en wijk versterken elkaar en daarom willen we naar buiten toe ook zichtbaar zijn. Ons thema is de vreedzame school, waarbij ik elk kind bij de voordeur een hand wil kunnen geven en je gelijk in de centrale ruimte komt. Het verschil tussen onze scholen kun je verbeelden met de woorden huiskamer tegenover het stadsplein.” Opvallend is dat het een licht gebouw is met een open karakter. In beide scholen zijn doorzichten gemaakt en komt extra daglicht via dakramen binnen. Ron: “Het is een groot gebouw dat vanuit licht en ruimte is ontworpen en daaraan de structuur en kwaliteit ontleent. Van buiten oogt het stevig en vrij gesloten, maar binnen is het gebouw transparant met veel doorzichten. In de inrichting van de buitenruimte hebben we aansluiting gezocht bij de openbare ruimte. Er is geen hek geplaatst en een deel van de groenstrook is aan de wijk gegeven.” Nelleke knikt: “Als scholen aan de relatie met de gemeenschap willen werken kan het gebouw in zijn functie en vorm de omgeving versterken.”

Kijk voor meer informatie op vanhoogevest.nl/projecten/nieuwbouw/utrecht-mfa-noord.