Alblasserdam geeft startschot voor uitwerking nieuwbouw IKC De Twijn

Begin 2016 organiseerde het schoolbestuur van PIT Kinderopvang & Onderwijs een meervoudige architectenselectie voor de uitbreiding en renovatie van toenmalige basisschool De Boeg tot nieuw Integraal Kindcentrum. Nadat de keuze was gemaakt, barstte er discussie los; moet het nieuwe Integrale Kindcentrum, ondertussen De Twijn genoemd, niet in nieuwbouw gehuisvest worden?

Om tot een weloverwogen keuze te komen, werd in opdracht van de gemeente Alblasserdam door Topos Architecten, de winnaar van de architectenselectie, tevens een ontwerp voor nieuwbouw gemaakt. Belangrijkste struikelblok in de keuze bleek de cultuurhistorische waarde van het oorspronkelijke schoolgebouw. Het betreft namelijk een zogenaamde ‘hallenschool’ naar ontwerp van Hugh Maaskant uit 1954, een type school dat her en der in Nederland is gebouwd. Het oordeel van de omwonenden van de school werd in de overweging meegenomen. Na een informatieavond gaf de buurt aan met grote meerderheid voorkeur te hebben voor nieuwbouw. Op 21 februari jl. koos ook de gemeenteraad unaniem voor nieuwbouw van IKC De Twijn.

Het nieuwe gebouw biedt huisvesting aan de samengevoegde scholen De Boeg en De Loopplank en zal tevens onderdak bieden aan buitenschoolse opvang en ruimten voor kinderopvang. Volgens bestuurder Ad Vos van PIT KO wordt IKC De Twijn een complex voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een gebouw waar de kinderopvang écht integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs. Daarnaast moet het gebouw zo worden ontworpen dat kinderen zowel binnen als buiten het gebouw worden uitgenodigd en uitgedaagd veel te bewegen, waardoor ze al op jonge leeftijd risico’s leren inschatten en zich motorisch beter ontwikkelen.