OBS Het Driespan snel weer uit de brand

Op zaterdagmiddag 14 oktober brandde de locatie Flosbeugel voor 230 leerlingen in Enkhuizen helemaal af. Op zondagmorgen gingen gemeente en schoolbestuur in overleg en binnen vier weken leverde De Meeuw 1.300 m² aan school op, waardoor het onderwijs gewoon door kon gaan.

Directeur Wilco Dam van OBS Het Driespan voert samen met wethouder onderwijs Dorus Luyckx en Justin Smith van De Meeuw het gesprek over dit bijzondere project: “Op zaterdagmiddag 14 oktober ging de telefoon en hoorde ik dat de school in brand stond. De brandweer en politie waren ter plekke, maar het gebouw was niet meer te redden. Op zondagmorgen zaten we al met de gemeente aan tafel met als doel om na de herfstvakantie gelijk door te starten. Uitgangspunt was dat we de kinderen in de wijk wilden houden. Dan de vervolgstap; het hoe en wie. Gelukkig stond het gebouw Flosbeugel naast het sportveld, zodat we daar een eventueel tijdelijk gebouw konden neerzetten. Voordeel van deze locatie is dat deze beschikbaar was. We kenden De Meeuw al als partner voor de twee noodlokalen, dus dat leek de meest logische route. Toch hebben we de week erna netjes offerte gevraagd aan drie partijen, waarvan De Meeuw er één was. Justin en zijn collega’s kwamen gelijk langs en de eerste constatering was dat de grond te drassig was en eerst voorbereid moest worden. Conclusie: een tussenoplossing was noodzakelijk. De noodlokalen van De Meeuw waren gelukkig gespaard gebleven na de verwoestende brand van het hoofdgebouw en konden al snel weer dienst doen als tijdelijke opvang. Inclusief de snelle plaatsing van een extra lokaal op het schoolplein, aangevuld met tijdelijk onderdak bij RSG Enkhuizen, kon het onderwijs doorgang vinden tot de tijdelijke school werd opgeleverd. Het deel van kinderopvang Berend Botje is blijven staan en inmiddels weer in gebruik.”

Lees verder onder de foto

Vlnr Justin Smith, Wilco Dam, wethouder Dorus Luyckx

GEMEENTE FACILITEREND
Dorus sluit aan: “De politiek werkte gelijk mee en het ambtelijk apparaat stond klaar. Je zag ook dat de mensen uit de wijk achter het plan stonden en ouders actief meewerkten en -dachten. Iedereen dacht vanuit het belang van het onderwijs en de kinderen en ging pragmatisch aan de slag. De Meeuw reageerde steeds proactief en dan vallen alle stukjes in elkaar.” Justin knikt: “We hebben de gemeente overtuigd door een haalbare planning op te stellen waar we ons hard voor konden maken en we stonden gelijk klaar met een sterk team waaronder onze grondwerker en installateur. Gedurende het proces was er steeds een goede communicatie met de gemeente, de school en de buurt. De donderdag voor de oplevering waren hier honderden mensen bezig om de lokalen in te richten; dat zegt wel wat. Uiteindelijk hebben we in vier weken tijd 1.300 m² aan school opgeleverd.”

Lees verder onder de foto

STRATEGISCH OVERLEG
Wilco: “Er zijn ideeën voor een nieuw gebouw maar nog niet concreet. We hopen op korte termijn meer duidelijkheid te hebben over een duurzame oplossing. Deze school is de afgelopen drie jaar alleen maar gegroeid en dat geldt ook voor de christelijke school in de wijk; terwijl we met krimp rekening hielden.” Dorus knikt: “Toch is er regionaal sprake van krimp. Je moet groeien als je het bestand in stand wil houden en de vraag is ook wat de ambities van de regio West-Friesland zijn. Het barst hier van de internationale zaadbedrijven met een intensieve samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Al die ambities en innovaties helpen mee. Herbouwen op dezelfde plek lijkt voor de hand te liggen, maar we zitten ook nog met zaken als uitbreiding van woningbouw, de herindeling van sportaccommodaties en de mogelijke ontwikkeling van meerdere IKC’s. Dat vraagt om strategisch overleg binnen een projectgroep waar Het Driespan ook in zit.”

Lees verder onder de foto

CIRCULAIR BOUWEN
Justin: “De Meeuw wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire oplossing. Het ging hier om een specifieke vraag waarbij we snel capaciteit moesten leveren. Die hebben we normaal op voorraad staan. Het stramien is eenvoudig; twee units vormen een personeelskamer en één lokaal vorm je van drie units. Geen van de wanden is dragend, zodat je binnen het gebouw flexibel kunt opereren. Groeit de school dan kan je makkelijk uitbreiden of bij krimp juist afkoppelen. Elke unit heeft een goed binnenklimaat met mechanische ventilatie, warmteterugwinning en het label frisse scholen klasse B.” Wilco: “De kwaliteit van het onderwijs heeft er niet onder te lijden; je mist flexibele kleine ruimten voor kleine groepjes en dat moet je nu centraal organiseren. Daarnaast moet je de organisatie wat aanpassen omdat je het onderwijs binnen je lokaalruimte moet organiseren. Het belangrijkste is dat het onderwijsproces minimaal verstoord is en hier weer een gebouw staat voor de kinderen uit de wijk.”