Uitreiking eerste exemplaar ‘Kindcentra in hun omgeving’ tijdens symposium

Op donderdag 20 april werd tijdens een symposium het eerste exemplaar van het Inspiratieboek ‘Kindcentra in hun omgeving’ aangeboden aan de voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima, de voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Loes Ypma, de directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) Emmeline Bijlsma en de bestuurder van de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) Ad Vos. Op het symposium waren vertegenwoordigers uit het onderwijs en de opvang, gemeenten en partners in het ontwerp-, bouw- en inrichtingsproces aanwezig.

Uit onderzoek van Schooldomein blijkt dat schoolbesturen in samenwerking met organisaties voor opvang en gemeenten inmiddels honderden kindcentra ontwikkelen, waarin onderwijs en opvang nauw samenwerken, om daarmee een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar mogelijk te maken. Ook in de Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) die gemeenten in overleg met schoolbesturen opstellen wordt steeds vaker gekozen voor de ontwikkeling van kindcentra. Om die reden is het van belang om vooraf de juiste keuzen te maken over de organisatie en huisvesting van een kindcentrum. Het centrale thema van het boek is dat kindcentra vanzelfsprekend verbinden met hun omgeving, zowel maatschappelijk als ook ruimtelijk. Dat levert gebouwen op met een groene omgeving, waarin kinderen zich op een natuurlijke manier ontwikkelen en van en met elkaar leren en spelen. Een goed kindcentrum verbindt het gebied met het gebouw en de inrichting ervan. Dat begint al bij de visie op een kindcentrum, waarbij het gebouw in zijn omgeving de organisatie rond het kind stimuleert en faciliteert en de natuurlijke ontwikkeling niet belemmert.

De voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima stelde in zijn inleiding het volgende: “Wij pleiten al langer voor een publieke voorziening die de brede ontwikkeling van kinderen beter faciliteert, maar ook hopen wij dat scholen en organisaties voor (buitenschoolse) opvang met de maatschappelijke partners verder kunnen investeren in een duurzame pedagogische visie voor alle kinderen.” Loes Ypma van de BMK stelde het volgende: “Schaf de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag af en kies voor een toegangsrecht voor kinderopvang voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar met rechtstreekse financiering aan kinderopvangorganisaties.” Emmeline Bijlsma van de BK: “Eigenlijk moet je zeggen: als je je kind niet naar de kinderopvang brengt, dan mist het kind iets. De kracht van kinderopvang is het leren leven in groepsverband, het empathische aspect daarvan en de sociale vaardigheden. Het IKC Ter Aar laat goed zien hoe een kindcentrum als een community voor de buurt kan werken.” Ad Vos van de VNK tenslotte: “Het moet anders. We moeten af van woorden als leerplicht, school en opvang. Ze werken te beperkend en zorgen ervoor dat kinderen niet de beste kansen krijgen. Kinderen hebben ontwikkelrecht, het recht om ontwikkeld te worden.”

Het boek Kindcentra in hun omgeving is voor toekomstige opdrachtgevers een aansporing om vooraf goed na te denken over de impact van het gebouw in zijn omgeving op de organisatie van het kindcentrum en de vanzelfsprekende ontwikkeling van het kind in verbinding met zijn duurzame en groene omgeving. Het is daarom een must voor bestuurders, beleidsambtenaren, directeuren en alle partners in het proces van ontwerpen, bouwen, inrichten en beheren.
Waarom is dit boek belangrijk:

  • Het beschrijft 50 adaptieve en duurzame kindcentra en speel- en leercentra
  • Waarbij de omgeving meedoet met groene pleinen om te leren en te spelen
  • Elk project is prachtig gedocumenteerd met verhalen, foto’s en plattegronden
  • De gebruikers komen aan het woord en vertellen over hun ervaringen
  • Het boek bevat facts and figures en een uitgebreid overzicht van alle programma’s.

Het boek kan via de volgende link besteld worden: https://www.tenbrinkuitgevers.nl/product/kindcentra-in-hun-omgeving/

Voor meer informatie belt of mailt u met de hoofdredacteur van Schooldomein Sibo Arbeek: 0622267795 of sibo.arbeek@schooldomein.nl