Nieuwbouw Openluchtschool De Recon Rotterdam kan van start

In juni verwacht Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen te kunnen starten met de nieuwbouw van OLS De Recon VSO in Rotterdam. Onlangs werd na een uitgebreide selectieprocedure, in opdracht van Stichting BOOR begeleid door Drees & Sommer Netherlands, de aannemingsovereenkomst ondertekend. Het vervangende schoolgebouw wordt naar verwachting vanaf schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen.

De Recon openluchtschool in Rotterdam-Zuid biedt Voortgezet Speciaal Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen, verdeeld over praktijkgerichte, vmbo en havo onderwijs. Het is een uniek concept waarbij onderwijs en zorg samenkomen om een gezonde en stimulerende omgeving te creëren voor deze doelgroep.

RoosRos Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwe huisvesting van De Recon, dat een stedenbouwkundige oplossing combineert met een functioneel, compact en energiezuinig schoolgebouw. Het gebouw biedt een traditionele schoolsfeer, maar met speciale aandacht voor de behoeften van de doelgroep. Elke groep heeft een eigen plek in het gebouw en de centrale aula dient als ontmoetingsplek.

De start van de bouw van het nieuwe gebouw staat gepland op 1 juni 2023, ter vervanging van het oude schoolgebouw dat niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. De leerlingen zijn momenteel ondergebracht in de tijdelijke huisvesting in de buurt van het project.

Projectmanagement- en adviesbureau Drees & Sommer Netherlands heeft in opdracht van de Rotterdamse onderwijsinstelling Stichting BOOR de ontwerpteam- en de bouwteamselectie begeleid en voert het volledige projectmanagement uit, van de sloop en herhuisvesting tot en met de oplevering van de nieuwbouw. De nieuwe school zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen vanaf het schooljaar 2024-2025.