Schooldomein 5: Vanzelfsprekend verbinden

Steeds vaker wordt vanuit de omgeving gekeken naar een huisvestingsvraagstuk in een bredere context en dat is een goede zaak. Een school(gebouw) staat niet op zichzelf maar vormt onderdeel van een breder maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk. De kunst is een gebouw te ontwerpen en te realiseren dat vanzelfsprekend verbindt met de omgeving.