Twee boeiende bijeenkomsten voor scholen met renovatie- of nieuwbouwplannen

3 oktober 2017
Kennisbijeenkomst ‘Van EPC naar BENG: duurzaam bouwen in de nabije toekomst’
De ontwikkelingen omtrent duurzaam bouwen komen in een versnelling, zeker nu vanaf 2020 alle nieuwe (onderwijs)gebouwen aan de BENG-eisen moeten voldoen.

Wat zijn de gevolgen voor uw school en wat zijn de kansen voor duurzaamheid en uw exploitatie? Hoever staat uw school nu op de schaal van BENG en welke stappen moet u nog nemen om uw school BENG-proof te maken? Er zijn strategische keuzes nodig om scholen BENG-proof en toekomstbestendig te maken.

Aan de hand van de nieuwbouw van het IJburg College in Amsterdam wordt toegelicht hoe de vertaalslag is gemaakt van onderwijsvisie naar de huisvestingsvisie voor de nieuwe locatie en welke duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Tevens krijgt u tijdens deze bijeenkomst meer informatie over HEVO’s unieke formule Risicodragend Projectmanagement.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.
Klik hier voor meer informatie en om direct aan te melden.

16 november 2017
Studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’
Renovatie- of nieuwbouwplannen? Deze trajecten zijn spannend en uitdagend tegelijk. Als bouwheer heeft u veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico’s. Hoe u in deze tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoort u op 16 november 2017 tijdens de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’.

Klik hier voor meer informatie en om direct aan te melden.