Spaaihoeve Eindhoven: Vernieuwd onderwijs in een school zonder lokalen

Na een allesverwoestende brand kwamen de nieuwbouwplannen in een stroomversnelling. De nieuwbouw is een school zonder klaslokalen en moet het onderwijsproces en de ontwikkeling van kinderen faciliteren en stimuleren.

Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat wordt er eentje zonder klaslokalen …
Het aantal leerlingen van Onder de Wieken groeit snel. Een gebouw zonder tussenwanden kan deze groei gemakkelijker en organischer opvangen, waardoor de kleinschaligheid ook bij grotere leerlingenaantallen geborgd blijft.

Lees verder onder de afbeelding

Wensen versus realiteit
De wens was om een bruisend hart met één centrale entree te maken die flexibel in te delen is. Rondom dit schoolhart liggen vier schoolclusters voor de kleutergroepen, onder-, midden- en bovenbouw. In deze open leercentra kunnen gebruikers met roomdividers flexibel instructie- en werkruimten creëren. Gezien het transparante karakter van het gebouw is in het Plan van Eisen extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en gezond binnenklimaat. Vanuit haar expertise en ervaring gaf HEVO hierin praktische adviezen. De school heeft HEVO gevraagd een Plan van Eisen (tevens integraal huisvestingsplan) op te stellen, waarin de visie, wensen en eisen zijn uitgewerkt.

Gezonde school
HEVO adviseerde de school over het op korte en lange termijn gezond exploiteren van de nieuwbouw. Daarom is gekozen voor duurzame – op het onderhoud en de exploitatie afgestemde –materialen en energiezuinige installaties. Echt bijzonder is de integrale aanpak van HEVO. De oplevering staat gepland voor oktober 2018.

Lees hier het volledige artikel.