Samenwerken binnen UAV-GC contracten

Hoe kunnen we onze ambities realiseren op het gebied van Frisse Scholen, flexibiliteit, energie en duurzaamheid? Maar ook binnen de budgetten. Met andere woorden: hoe krijgen we de maximale kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs? In een markt waarin de prijzen weer aantrekken en de budgetten stagneren, ontstaat er behoefte aan oplossingen vanuit de markt.

UAV-GC contracten, vooral Design & Build (D&B), lijken hierbij een goede oplossing. Als opdrachtnemer formuleert u zo goed en volledig mogelijk uw programma van eisen. En vervolgens vormt de opdrachtnemer een integraal ontwerpteam waarin alle expertise
gewaarborgd wordt en dat een sluitend ontwerp maakt op basis van uw eisen. En als klap op de vuurpijl neemt de opdrachtnemer ook nog alle verantwoordelijkheid en risico over.

Ambities
Waarom wordt deze vorm dan nog zo beperkt toegepast? Onze ervaring is dat veel opdrachtgevers bang zijn dat hun invloed op het ontwerp sterk afneemt. Dat zaken na indiening niet meer bespreekbaar zijn en dat men de keuzes van de opdrachtnemer moet accepteren. Uiteraard is de vorm van samenwerken anders. Maar voor bedrijven zoals SMT, dat zich gespecialiseerd heeft op gebied van D&B van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed, is samenwerking juist de basis van een goed en succesvol traject. Een project is voor ons pas geslaagd wanneer de eigenaar en de verschillende gebruikers tevreden zijn met hun nieuwe onderkomen. Daarnaast moet het project uiteraard worden gerealiseerd binnen de overeengekomen kaders op het gebied van kwaliteit, planning en prijs. Onze ambities zijn daarbij hoog, maar goed samenwerken is de sleutel om deze doelstellingen te bereiken.

Ontzorgen
Om onze ambities te waarborgen hebben wij een aantal kernwaarden opgesteld die wij consequent hanteren. Wij willen door een gezamenlijke inspanning met alle partners komen tot een compleet onderbouwd, meetbaar antwoord op de door de opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie. Wij ontzorgen de opdrachtgever door de kwaliteit van onze partners, door beheersing van het proces en de kwaliteit van het eindproduct. Het proces is op een transparante manier ingericht en mede te sturen door de opdrachtgever. Wij waarborgen de rol en invloed van de stakeholders. Wij betrekken de opdrachtgever bij alle fasen van het project, de opdrachtgever zien wij als één van de ontwerp- en engineeringspartners. De opdrachtgever heeft daardoor invloed op het ontwerp en de uitstraling zonder er de verantwoordelijkheid voor te dragen.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.