Samen optrekken voor Buurtvoorziening Morgenstond

Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, welzijn en sport onder één dak van Buurtvoorziening Morgenstond. Wanneer zoveel functies in een gebouw gecombineerd worden, is slim ontwerpen en uitwerken een vereiste. DGMR-adviseur Mirjam Aarden noemt dit ‘total engineering’. Oftewel, ingenieuze oplossingen die rekening houden met gebruikers.

DP6 architectuurstudio vervlocht in het nieuwe hart van bestaande bouw en nieuwbouw de verschillende organisaties. Neem nu de aula, het speellokaal en het muzieklokaal die als één ruimte te gebruiken zijn, maar ook door een vouwwand zijn te scheiden. De gymzalen werden opgetild, wat niet alleen een uitdaging opleverde voor de vloeropbouw, maar ook voor de akoestiek.

Lees verder onder de foto’s

“Toen wij hoorden dat het om een school voor speciaal onderwijs ging, waren we extra alert op het realiseren van een goede geluidsisolatie”, vertelt Mirjam Aarden. En flexibiliteit vraagt ook aandacht voor energieconcepten, ventilatie en bijvoorbeeld brandveiligheid. Met al deze onderdelen rekening houden, betekent integraal ontwerpen. DP6 en DGMR trokken daarin samen op.

“Overleg met de gebruikers is daarbij essentieel”, legt Richelle de Jong van DP6 uit. “Vanaf de start was er een tweewekelijks gebruikersoverleg die verschillende doelgroepen bedienen met andere openingstijden en andere wensen.” De uitdaging is zulke oplossingen in flexibiliteit, thermisch comfort, akoestiek en beveiliging te bedenken, dat de gebruikers dit als vanzelfsprekend ervaren. En het gebouw past als een jas, zo geeft één van de gebruikers, Jeroen Willems van de Haagse Beek, aan.