Renovatie Basisschool Sint-Pieter vanuit integrale visie

Hoe maak je een basisschool geschikt voor eigentijds onderwijs terwijl het budget niet de realisatie van alle wensen in een keer toelaat? En hoe overtuig je ouders, kinderen en gemeente ervan dat jouw school voorop loopt bij vernieuwing? Door gefaseerd te verbouwen. De verbouwing van Basisschool Sint-Pieter wordt vanuit een integrale visie gefaseerd uitgevoerd. Als eerste is de begane grond grondig gerenoveerd en aangepast zodat het weer voldoet aan de huidige eisen ten aanzien van onderwijs, binnenklimaat en exploitatie. Het onderwijs op de verdieping ging tijdens de verbouwing gewoon door. In een volgende fase kan de andere verdieping nog worden aangepakt.

De verbouwing is uitgevoerd als een integrale aanpak van renovatie, restauratie en aanpassing. Er wordt flink opgeruimd en tegelijk verbeterd. Voorgesteld is bijzondere details en indelingselementen van het oorspronkelijke gebouw te herstellen. Zo heeft het gebouw bijzondere vloer- en wandtegels, gesneden houten trapleuningen op kindermaat, en een karakteristieke regelmatige indeling van de groepsruimtes. Die waardevolle elementen worden hersteld. Het gaat daarbij niet alleen om materialen en objecten, maar ook om immateriële zaken zoals hoogte, structuur, ritmiek. Latere verbouwingen in het interieur worden ongedaan gemaakt zoals verlaagde plafonds en toegevoegde kamers bij de entree. Die worden weggehaald waardoor de entree ruimer wordt en de plafonds de oorspronkelijke hoogte terugkrijgen. Ouders en kinderen kunnen nu terecht in een centrale ontvangstruimte. Ook de vide naar de eerste verdieping wordt weer geopend waardoor het contact met de bovenbouw groter is.

Frisse scholen
De groepsruimtes worden geschikt gemaakt voor vernieuwend onderwijs. Voor het geven van zowel klassikale instructie als meer individuele verwerking of werken in kleine groepen is behoefte aan een afwisseling van groepsruimtes en speel- en verwerkingsruimtes voor de leerlingen. Dat blijkt in deze ‘traditionele gangschool’ prima te realiseren. Door het maken van een grote schuifdeur in de wand tussen lokaal en gang is het contact met de werkplekken in de nissen op de gang veel groter, waardoor deze veel beter kunnen functioneren. Tevens zijn tussen de lokalen onderling ook schuifdeuren geplaatst waardoor een van de lokalen gemakkelijk als collectief leerplein kan functioneren, maar evengoed als zelfstandige groepsruimte of als mediatheek. Tegelijk met de onderwijskundige aanpassing en restauratie, is ook de technische installatie vernieuwd. Na de aanpassing voldoet het binnenklimaat aan de kwaliteitseisen frisse scholen.

Oorspronkelijk beeldhouwwerk
Met de aanpassingen wordt een nieuwe episode aan de geschiedenis van de school toegevoegd. Oorspronkelijk gebouwd met een deel uit circa 1900 en een uitbreiding eind jaren twintig van de vorige eeuw, als bewaarschool (de voorloper van de kleuterschool) en een katholieke lagere school voor meisjes, kan de basisschool Sint-Pieter nu uitgroeien tot een van de dertien kindcentra in Maastricht. De vernieuwing is een eerste stap daartoe en geeft tevens het signaal aan ouders en aan de gemeente dat de school verandert en meegroeit met de tijd. De gevel en het interieur dragen die geschiedenis uit, waardoor het gebouw past in de wijk. Oorspronkelijk beeldhouwwerk met voorstellingen van ‘Sint Pieter’ in de gevel aan de Burgemeester Ceulenstraat, en van een ‘Engelbewaarder met kind’ (beeldhouwer Charles Vos) boven de entree in de vleugel aan de Bergweg geven daar nog een extra dimensie aan.

Integraal kindcentrum
De aanpassing van de Sint-Pieterschool naar ontwerp van Frencken Scholl architecten laat zien dat bestaande gebouwen goed kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd, en een volwaardig alternatief zijn voor nieuwbouw. Door de waardevolle oorspronkelijke elementen te behouden en die te versterken of erop voort te bouwen kan aanpassing zelfs een meerwaarde bieden. De verbouwing is een signaal dat de school toegroeit naar een integraal kindcentrum.