Praktijkervaringen van negen nieuwe Frisse scholen gepubliceerd

Een jaar lang monitoren laat zien: IKC Zeeburgereiland in Amsterdam is inderdaad bijna energieneutraal en heeft een gezond binnenmilieu. Punt van aandacht is de te hoge temperatuur. Dit zal verbeteren als de WKO eenmaal goed functioneert en de stooklijnen zijn aangepast. Monitoring, goed beheer en onderhoud blijken essentieel om prestaties te halen en te blijven halen!

IKC Zeeburgereiland
Het Montessori Kind Centrum op het Zeeburgereiland is uitgevoerd als pilot van de gemeente Amsterdam om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar huisvesting voor opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12 in een nieuwbouwgebied. Bijzonder is dat het mogelijk is gebleken om zeer snel – in zes maanden tijd – een zeer duurzaam, flexibel, en comfortabel gebouw te realiseren, binnen de normbudgetten voor onderwijshuisvesting. Het gebouw is bijna energieneutraal (E/E = 0,37), heeft GPR score 8, en Frisse Scholen Klasse B. De gemeente wilde zoveel mogelijk kennis uit  markt benutten en heeft gekozen voor geïntegreerd aanbesteden, via een DBMO contract met een systeembouwer.

Monitoring
IKC Zeeburgereiland op Amsterdam IJburg is een van de negen ‘bijna-energieneutrale’ en frisse PO en VO scholen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een jaar lang monitort. De energieprestatie, het binnenmilieu en de tevredenheid van de gebruikers wordt gedurende vier seizoenen gemeten. Ook worden verbeterpunten benoemd. Zes van de negen rapportages – met handige samenvattingen – zijn gereed, de rest volgt in de loop van 2016. Alle informatie vindt u op www.rvo.nl/frissescholen onder ‘Energieneutrale school’ en in de Database Energiezuinig Gebouwd.