Permanente uitbreiding in twaalf dagen

Het is gelukt! In slechts 12 dagen lukte het BUKO en onderaannemers om voor SBO de Dijk in Wageningen de tijdelijke uitbreiding te vervangen voor permanente uitbreiding van 342 m².

Van ‘gaat het lukken?’ tot ‘het is gelukt’

Gaat het lukken?
Op donderdag 18 oktober om 06.30 uur stonden de mannen van BUKO op het schoolplein van SBO de Dijk in Wageningen. Klaar om aan de slag te gang. Klaar om binnen twaalf dagen de tijdelijke units te vervangen voor een permanente uitbreiding. De bestaande tijdelijke huisvesting welke bestond uit 12 tijdelijke units werd vervangen voor 18 nieuwe units.

SBO de Dijk is een school voor speciaal basisonderwijs. Een belangrijk uitgangspunt voor dit project is dat de kinderen die op deze school zitten zeer gevoelig zijn voor verandering en dynamiek die plaatsvindt bij bouwwerkzaamheden. De realisatie diende daarom in een zo’n kort mogelijk tijdsbestek plaats te vinden.

Het is gelukt!
Op 2 november was de feestelijke opening van het nieuwe gedeelte van de school. De uitbreiding wordt gebruikt als huisvesting voor een peutergroep, een kleutergroep en buitenschoolse opvang. BUKO heeft zorggedragen voor de integrale uitvoering van het ontwerp (vanaf VO) en de realisering van het project.