RoosRos: partner voor innovatie

Wanneer u de term ‘innovatiepartnerschap’ opvangt, gaat misschien niet direct een lampje branden. Ook voor RoosRos Architecten was dit nieuw toen we eind 2017 de kans kregen om, samen met onze partners KlaassenGroep en Rouweler Installatietechniek, mee te doen aan de allereerste ‘innovatiepartnerschapprocedure’ in de bouw binnen Europa: twee klimaatneutrale kindcentra in Delden en Markelo. Intussen zijn we een jaar verder, kunnen we onze ervaring met deze aanbestedingsmethode delen en de balans opmaken.

Wat is innovatiepartnerschap nu daadwerkelijk? Het is een aanbestedingsvorm, waarbij de aanbestedende dienst zoekt naar producten, werken en diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn of nog niet het gewenste prestatieniveau hebben bereikt. De aanbesteding bestaat uit drie fasen: de selectiefase, de onderzoek- en ontwikkelfase en tenslotte de realisatiefase.

Waarom kiezen voor innovatiepartnerschap?
De gemeente Hof van Twente heeft een aantal redenen om voor deze nieuwe aanbestedingsvorm te kiezen. Allereerst omdat de gemeente de klimaatdoelstellingen van Parijs graag wil realiseren. Het voornemen is om in 2035 energieneutraal te zijn. Met ‘De Groene Droom’ heeft de gemeente door middel van het credo ‘slim, simpel en science’, haar ambitie uitgesproken om het meest duurzame project binnen Europa te realiseren. Zowel op het gebied van bouw, onderhoud en exploitatie. Daarom was de uitvraag ambitieus. De twee kindcentra moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en milieu: klimaatneutraal en een GPR van 8 op alle onderdelen!

Lees verder onder de afbeelding

 

 

 

 

Ook de krappe onderwijsbudgetten spelen mee in de overweging. Door te kiezen voor innovatiepartnerschap kunnen, binnen één contract, meerdere kindcentra ontwikkeld en gerealiseerd worden. “Het voordeel hiervan is dat we de ontwikkelkosten over de twee nieuwe gebouwen kunnen verdelen. Dat maakt het aantrekkelijker voor marktpartijen, maar verdubbelt ook ons bouwbudget”, aldus Clemens Volker, projectleider van de gemeente Hof van Twente.

Ten slotte is het innovatiepartnerschap een overeenkomst voor de lange termijn. Niet alleen de ontwikkeling en bouw wordt meegenomen. Er worden ook servicegerichte afspraken gemaakt over de (levensduur)prestatie en het onderhoud. Zo ontstaat maximale waarde en minimale inspanning voor de eindgebruiker, zekerheid over de kwaliteit en het blijvend functioneren van beide gebouwen.