Peer2Peer coaching

De Peer2Peer methode is een vorm van Peer coaching waarin Peers samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. Peers kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. Iedereen die bij de Peer2Peer aanpak betrokken is, wordt er beter van: de school, de leerkrachten en de leerlingen.

Leerlingen en studenten die zich aanmelden voor een Peer coaching rol worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Docenten krijgen zo ruimte voor andere taken. Ook docenten kunnen volgens de Peer2Peer methode opgeleid worden voor collegiale Peer coaching. Peer coaching voor docenten vormt een belangrijke pijler binnen de Peer2Peer methode voor de professionele leergemeenschap waarin samen leren en gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaars professionele ontwikkeling centraal staan. Peer-coaching blijkt ook een uiterst effectief middel om ongewenste uitstroom van nieuwe docenten te voorkomen. Of je nu leerling of docent bent, Peers geven een extra impuls aan een gezond sociaal klimaat en de kwaliteit van het onderwijs. Peer2Peer stimuleert zoveel meer dan leren alleen!

Hoe word je Peer2Peer school?
Een Peer2Peer school laat de methode aansluiten op de beleidsvisie van de onderwijsinstelling en zorgt voor een brede acceptatie bij alle geledingen van de instelling. Op een Peer2Peer school worden de uitgangspunten van de methodiek onderschreven door docenten, ouders, leerlingen en studenten. De methode wordt breed verankerd door de training van de Docentcoaches, de Peers, de intervisie, de jaarlijkse evaluatie en bijstelling en de nascholing.

De implementatie van de Peer2Peer methode verloopt via een gestructureerd stappenplan. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn draagvlak, inbedding van de methode in de onderwijsvisie en professionele opleiding en begeleiding van de leerlingen/studenten en docenten.

Voor meer informatie www.peer2peer-edu.nl.