Organisatie en beheer van een Dynamisch Aankoop Systeem

Het Europees openbaar of niet-openbaar aanbesteden van werken, diensten en leveringen is voor veel mensen inmiddels bekende materie. Vaak worden die procedures gezien als omslachtig en van weinig toegevoegde waarde voor de doelmatigheid van het inkopen. Sinds de wetswijziging van 2016 is de toepassing van een alternatieve procedure, het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), eenvoudiger geworden.

Waar het DAS momenteel vooral wordt ingezet voor inhuur van personeel, waarover nogal wat discussie bestaat, leent het zich uitstekend als alternatief voor het aanbesteden van tal van min of meer standaard diensten en leveringen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan busvervoer, hardware, onderhoudswerkzaamheden, meubilair en kerstgeschenken. Korte doorlooptijden, maximale concurrentie en een reële mogelijkheid voor kleine bedrijven om een kans te maken op opdrachten zijn kenmerken van een DAS.

Het instellen en beheren van een DAS is geen sinecure. Het vraagt aanzienlijke kennis van het aanbestedingsrecht en de beschikking over een digitaal systeem. Om het DAS toepasbaar te maken voor organisaties in het onderwijs en hen de vele voordelen te laten benutten introduceert InkoopMeesters het DAS als dienst. InkoopMeesters organiseert en beheert een DAS op maat, voor alle behoeften die passen in een DAS.
Wanneer u van mening bent dat het aanbesteden van bepaalde diensten of producten niet altijd leidt tot het gewenste resultaat wisselen we graag en uiteraard geheel vrijblijvend eens van gedachten over de mogelijkheden van het DAS. U kunt daarvoor contact opnemen met InkoopMeesters. InkoopMeesters, ieder zijn vak.