Kwaliteit vergelijkbaar met nieuwbouw

Schoolgemeenschap O.R.S. Lek & Linge heeft meerdere locaties en op elke locatie hebben ze tijdelijke huisvesting van De Meeuw staan. De schoolgemeenschap verwacht in de toekomst te krimpen en maakt daarom gebruik van tijdelijke huisvesting. Een belangrijke eis is wel dat de tijdelijke huisvesting dezelfde kwaliteit biedt als nieuwbouw.

Fluctuaties in leerlingenaantallen raken de vastgoed- en portefeuillevraag van een organisatie direct. Door flexibel te bouwen kan een organisatie slimmer omgaan met haar vastgoedbeleid. Er kan worden gekozen voor een vaste kern van permanente huisvesting, met daaromheen een flexibele schil. Gebouwen zijn vaak al eerder ingezet op een andere locatie, dat betekent dat ze een tweede of derde leven krijgen. Dat is een heel andere kijk op duurzaam bouwen. Opdrachtgevers denken tegenwoordig steeds vaker vanuit de exploitatie, gebruik wordt belangrijker dan bezit. Als een gebouw niet meer wordt gebruikt dan geef je het terug. Dat is een mooie gedachte en past bij het denken over het gebruik van grondstoffen en het behoud van onze aarde.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.