Onderwijshuisvesting vraagt integrale benadering

We zitten in een markt, waar budgetten krap zijn en bouwkosten stijgen. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan schoolgebouwen, die een gezond en inspirerend binnenklimaat hebben en flexibel zijn in gebruiksmogelijkheden. Een uitdaging, die vraagt om een integrale benadering. Want alleen door ontwerp en realisatie in handen van één deskundige partij te leggen is waarde creatie mogelijk.

Waarde creëren is niet alleen een kwestie van geld. Het gaat erom dat leraren, leerlingen en andere belanghebbenden het schoolgebouw waarderen, in uitstraling en gebruik, nu en in de toekomst. En dan gaat het om de groene, frisse school, die flexibel is in gebruiksmogelijkheden.

Met behulp van een integrale benadering brengt Eduhuys Onderwijshuisvesting deze school tot leven. Dit begint met een goede isolatie als fundament voor een energiezuinig gebouw, waarbij we in het ontwerp en de materiaalkeuze streven naar duurzame oplossingen. Daarbij zorgen we aan de voorkant van het proces dat installatieoplossingen goed worden doordacht en zorgen we voor voldoende ventilatiemogelijkheden en frisse lucht. Immers, een gezond en fris binnenklimaat heeft positieve effecten op gezondheid, welzijn, leer- en werkprestaties. Bovendien houden we in het ontwerp rekening met de mogelijkheid om het gebouw eenvoudig en kosten efficiënt te kunnen aanpassen aan de veranderende wensen en behoeften van gebruikers. Deze flexibiliteit mag echter niet ten koste gaan van uitstraling, omdat het gebouw ook recht moet doen aan het unieke karakter van de school. Architectuur is dan ook minstens zo belangrijk. Eduhuys Onderwijshuisvesting bouwt op vijftig jaar ervaring met scholenbouw en helpt u graag de groene, frisse, toekomstbestendige school tot leven te brengen. Voor meer informatie: www.eduhuys.nl.