Oproepen voor ontwerpers en architecten: concrete huisvestingsvraagstukken in het MBO

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op het moment twee interessante oproepen uitstaan waarop ontwerpers en architecten kunnen inchrijven, om aan de slag te gaan met de concrete huisvestingsvraagstukken van de acht MBO scholen door het hele land waar het fonds op het moment mee samenwerkt in het ontwikkelproject Leeromgeving van de toekomst.

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving
Het Stimuleringsfonds en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om te werken aan voorstellen voor flexibele onderwijshuisvesting i.s.m. het Friesland College, Summa College, Horizon College en CITAVERDE College. Klik hier voor meer informatie.

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving
Het Stimuleringsfonds nodigt (interieur)architecten, (interaction) designers en (digitale) makers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoek gericht op een geschikte leeromgeving voor beroepsonderwijs dat óver de grenzen van een vakgebied kijkt. De Open Oproep wordt uitgezet samen met Albeda, Drenthe College, ROC Midden Nederland en Scalda. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over de twee open oproepen met betrekking tot onderwijs op de sociale media: