Nieuw: de zelfregisserende hulpverlener

Wonen en zorgen raken steeds meer verstrengeld. Senioren blijven langer thuis, psychiatrische patiënten gaan weer in de wijk wonen. Als het goed is, beïnvloedt dat ook het werken in de zorg. Stichting Anton Constandse trok de ultieme consequentie.

Door Menno Bosma en Anneke Maessen

Om bij de Stichting Anton Constandse in Den Haag te komen, moet je je eerst een weg door bouwmaterialen banen, want het hoofdkantoor wordt flink verbouwd. Minder zichtbaar, maar des te ingrijpender, is de organisatorische verbouwing. Een top-downorganisatie veranderde in 34 werkeenheden met vérgaande bevoegdheden, ondersteund door vijf servicebureaus.

‘Herstelondersteunende zorg’ biedt Anton Constandse. Herstel staat hier niet voor genezen maar voor beter functioneren. Want de verstandelijke beperking die veel cliënten hebben, kun je niet ongedaan maken, maar je kunt ze wél de regie over het eigen leven helpen geven. Bijvoorbeeld door bewoners zelf boodschappen te laten doen en zelf te laten koken.

Dat doet Stichting Anton Constandse dus. Maar is het niet gek als de werknemers die met de cliënten te maken hebben, zelf maar beperkte regelruimte en bevoegdheden hebben? Inderdaad, dus trok de stichting de ultieme consequentie: in een grote professionaliseringsoperatie gaf ze de 500 werknemers óók meer regie. Samen met de Hogeschool Leiden startte ze een eigen opleiding tot sociaal-psychiatrisch ondersteuner (spo). Die spo’ers bepalen binnen hun werkeenheden zelf hoe ze hun beroep uitoefenen en de bedrijfsvoering aanpakken. Vanuit het hoofdkantoor worden ze niet langer aangestuurd, alleen nog ondersteund.

Lees verder onder de afbeelding

Voor de 1400 cliënten was het even wennen, want hun hulpverleners moesten eerst veel naar school. Maar nu is iedereen er blij mee. De cliënten ontplooien zich meer, de werknemers halen meer bevrediging uit hun werk. Zorg via protocollen heeft plaats gemaakt voor zorg op maat. Er gloort een veelbelovende toekomst, met wonen op maat, zorgen op maat en nu dus ook werken op maat…

Anneke Maessen en Menno Bosma zijn bestuursleden van de stichting Publiek Geheim, die boeken, ronde tafels, excursies en meer rond wonen en aanpalende thema’s verzorgt. Momenteel loopt het project Wonen met Zorg, dat de domeinen wonen en zorg met elkaar verbindt. Voor het aandragen van verhalen, partner worden of meedenken ga naar www.publiekgeheim.nu of bel met Anneke Maessen 0205890460.