Onderzoek ICSadviseurs en Saxion University of Applied Sciences naar gepersonaliseerde werkomgeving

Samen met Saxion University of Applied Sciences start ICSadviseurs een langlopend onderzoek, dat ingaat op de relatie tussen persoonlijke waarden en het gebruik van de werk-, leer- en zorgomgeving.

Het Nieuwe Werken gepersonaliseerd
Werkplekconcepten als Het Nieuwe Werken spelen in op onze veranderende wereld waarin keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker centraal staan. Vaak worden veranderprogramma’s uitgerold om daarna alsnog te concluderen ‘dat er zo’n mooi nieuw gebouw is neergezet en de mensen toch op de oude manier blijven werken’. De kosten van het productiviteitsverlies en een dalende medewerkerstevredenheid hebben in dit geval een groter negatief effect dan de kostenbesparing door bijvoorbeeld het invoeren van Het Nieuwe Werken. De diversiteit van gebruikers is het uitgangspunt in de analyse en het ontwerp van de nieuwe omgeving. Door waarden, houding, gedrag en emoties van gebruikers centraal te stellen ontstaat een werkomgeving ontworpen met de mens als uitgangspunt. De essentiële aanvulling die dit onderzoek hierop aandraagt, is de psychologische behoefte; waarom gedragen gebruikers zich zoals ze zich gedragen? Wat vindt de gebruiker echt belangrijk, welke persoonlijke waarden spelen een rol? Om recht te doen aan deze diversiteit zijn organisatie-specifieke persoonsprofielen ontwikkeld die ertoe bijdragen dat het ontwerp tot een op maat gesneden werkomgeving leidt.

Organisatie-specifieke persoonsprofielen
ICSadviseurs heeft een tool ontwikkeld die leidt tot een optimalisatie van de werkomgeving in huisvestingsopgaven. Organisatie-specifieke persoonsprofielen geven inzicht in de functionele en psychologische wensen en behoeften van de gebruikers. Dit is van meerwaarde omdat zo de gebruiker centraal staat in het integrale organisatie-ontwerp. Zo kunnen aspecten als leiderschap, strategische personeelsplanning, ICT en communicatie(boodschap en kanalen) in samenhang worden ontworpen. Deze onderdelen maken allen, naast huisvesting, immers deel uit van de omgeving. En allen beïnvloeden ze de wijze waarop de gebruiker de omgeving beleeft.

Verdere informatie
Bent u benieuwd naar de voordelen van de aanpak van ICSadviseurs voor uw organisatie of naar de opzet en voortgang van het onderzoek met Saxion? Neem dan contact op met:

Jacintha Moesker MSc
Senior Consultant bij ICSadviseurs
M: +31 (0)650213172 | jacintha.moesker@icsadviseurs.nl

Brenda Groen PhD MSc
Associate lector Experience & Service Design bij Saxion University of Applied Sciences
M: +31(0)645594501 | b.h.groen@saxion.nl