Nieuwe MFA in Zwammerdam

Naast nieuwbouw voor de Oranje Nassauschool zal de nieuwe multifunctionele accommodatie in Zwammerdam gecombineerd gaan worden met een dorpshuis, kinderopvangvoorzieningen, een gymzaal, een voetbalkantine en een brandweergarage. Een nieuw soort complex waarin verenigingen, organisaties en bedrijven gaan samenwerken. Topos Architecten won de hiervoor in oktober door de gemeente georganiseerde architectenselectie.

Het programma voor de MFA is tot stand gekomen na intensieve betrokkenheid van het dorp door middel van een tweetal dorpsconferenties. Het thema ‘ontmoeten’ staat centraal in het plan. Dit is vormgegeven door binnen het gebouw verschillende ‘brinken’ te creëren. Naast een multifunctionele gemeenschappelijke brink zijn er voor de diverse gebruikers ook eigen ontmoetingsplekken. De school is verdeeld over twee bouwlagen waarbij rekening is gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding.

De gymzaal zal ook gebruikt kunnen gaan worden als toneelzaal en de keukenfaciliteiten van de voetbalkantine doen tevens dienst voor de bar van de foyer. In de veelkleurige gevels van het complex wordt gerefereerd aan het slagenlandschap wat kenmerkend is voor Zwammerdam en omgeving. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken budget te willen vrijmaken en er een energieneutraal gebouw van te willen maken. Begin 2018 wordt het voorontwerp gepresenteerd aan gebruikers, omwonenden en bewoners van Zwammerdam en medio 2020 moet het complex gerealiseerd zijn.