De Verwondering groeit sterk, het gebouw groeit mee!

In 2014 realiseerde BUKO Bouwsystemen in samenwerking met Conexus, HEVO en Bulkens Architecten nieuwbouw voor Kindcentrum De Verwondering.
Nu, 3 jaar later, heeft er door een snelle groei van het aantal leerlingen een uitbreiding met 755 m² van het gebouw plaatsgevonden. In het schooljaar 2016 – 2017 is gestart met 358 kinderen. Bij aanvang van schooljaar 2017 – 2018 was de verbouwing klaar en konden alle 440 leerlingen naar school.

In 2014 was deze groei al voorzien en is ervoor gekozen om het gebouw te realiseren in systeembouw. De structuur is destijds zodanig opgezet dat in de toekomst eenvoudig extra ruimte toegevoegd of weggehaald kon worden. Ook wijzigingen in de indeling zijn snel te realiseren, zonder onnodige overlast.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de school gewoon in gebruik gebleven. In verband met het waarborgen van de veiligheid zijn we voor aanvang van de werkzaamheden in overleg getreden met de school en opdrachtgever. Daarnaast zijn diverse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de brandscheiding uitgevoerd in een vakantieperiode. Hierdoor zijn overlast en veiligheidsrisico’s voor leerlingen en medewerkers van de school tot een minimum beperkt.

Ingezet op spaarzame exploitatie
Al in de aanvang is geïnvesteerd in duurzaamheid en een spaarzame exploitatie. Daarom is er gekozen voor onderhoudsarme kozijnen, minder schilderonderhoud en duurzame vloeren. Er is bewust de nadruk gelegd op een gebouw met lage onderhoudskosten.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
De EPC van De Verwondering ligt tussen de 25 en 50% lager dan minimaal vereist volgens de regelgeving.

Ventilatie
Ventilatiehoeveelheden is afgestemd op Frisse Scholen klasse B en CO2 gestuurd per groepsruimte.

GPR-score
De gemiddelde GPR-score is: 8,3