Nieuwbouw Inholland Amsterdam: the place to be

De Sluisbuurt wordt een nieuwe place to be op de westpunt van het Amsterdamse Zeeburgereiland. Als voorloper van kantoren en 5.500 woningen verrijst op de kop de nieuwbouw van hogeschool Inholland. Architect Ronald Schleurholts van cepezed: “Ik wil een flexibel gebouw maken dat mensen prikkelt te ontdekken en elkaar te ontmoeten.”

Het nieuwe gebouw van zo’n 30.000 m2 komt op een prachtige plek met in de toekomst een fietsbrugverbinding naar de centrumkant. Het krijgt een campusachtige opzet en gaat onderdak bieden aan opleidingen in de domeinen Gezondheid, Sport & Welzijn, Techniek, Ontwerpen & Informatica, Creative Business, Agri, Food & Life Sciences en Business, Finance & Law. Ook de life science opleidingen van ROC Amsterdam krijgen een plek in het gebouw. Daarmee vormt Inholland samen de Amsterdam School of Life Sciences.

In- en externe samenwerking vormen een belangrijk hoofdthema voor het nieuwe gebouw. Dit wordt vertaald naar de opzet en de ruimtelijkheid van het gebouw; er is veel plek voor ontmoeting, interactie en creativiteit en het gebouw heeft een open, uitnodigende uitstraling met sterke relaties tussen binnen en buiten.

Daarnaast is op alle terreinen nagedacht over duurzaamheid. Zo wordt het Bijna Energie Neutraal (BENG) volgens de meest actuele normen. Onderdeel daarvan is onder meer een gevelbekleding met geïntegreerde pv-cellen. Het gebouw krijgt een WKO, als back-up een aansluiting op de stadsverwarming en het gaat een grote hoeveelheid sensoren bevatten die onder meer het CO2-gehalte meten, de ventilatie aansturen, de daglichttoetreding regelen en de bezetting van ruimten registreren. Een unieke innovatie is tot slot een ondergronds systeem voor afvalverzameling- en verwerking.

De oplevering is naar verwachting in 2022.