Nieuwbouw Cambreur in een nieuwe fase

De eerste vijf lokalen zijn afgebroken, de fietsenstalling voor de leerlingen is verplaatst, het terrein waar de nieuwbouw van het Dongense Cambreur College moet komen ligt klaar. Na twee voorbereidingsjaren komt de dag nu echt dichterbij dat de eerste spade de grond in kan gaan. Nu nog een geschikte aannemer en dan aan de slag.

Terwijl het dagelijkse schoolleven met lessen, toetsen en examens, met projecten en excursies gewoon doorgang vindt, is een grote groep teamleden actief betrokken bij de nieuwbouwplannen. Ook leerlingen hebben een belangrijke inbreng gehad bij het samenstellen van het plan van eisen. De strakke begeleiding van Linda Kröse en haar collega’s van Hevo gaf hierbij richting en structuur.

Unaniem heeft een grote groep teamleden en leerlingen gekozen voor cepezed als architect. Het oorspronkelijke plan is tijdens het ontwerptraject nauwelijks veranderd en staat nog steeds als een huis.

Vanaf de start worden team, leerlingen, ouders, oud-collega’s, gemeente en buren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief IN DE STEIGERS verschijnt met enige regelmaat, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn al enkele keren uitgenodigd voor een presentatie en een vragenuurtje. Zo is en wordt de school een gebouw van en voor Dongen.

Op dit moment zijn er diverse werkgroepen aan de slag met de inrichting, met kleur- en materiaalgebruik, met de naamgeving van de diverse locaties, met ICT-zaken en uiteraard ook al met het afscheid van het oude gebouw. Speciale aandacht hierbij is er voor de kunstwerken van Marius de Leeuw die op de beide kopse kanten van het huidige gebouw te zien zijn.